ΠΡΟΣΚΛΗΔΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 18-5-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  19380
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915                                              
Πληροφορίες: Ε. Καλτσά - Π. Ζάρας                       
E-mail: zaras@0087.syzefxis.gov.gr &                        
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                           
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και
                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
1. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
3. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
18. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
20. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΚΟΥΡΛΕΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥΣΕΒΑΣΤΗ
8. ΡΕΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΜΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΣΤΙΓΚΑΘΕΟΔΟΣΙΑ
24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
11.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
27. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
13.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
28. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ
15.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
31. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
ΚΟΙΝ.
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                                                
1.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 
2.ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                 
Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Μαΐου   2012, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 19:30για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                                               ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ   ΤΣΕΛΕΚΑΣ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  22 Μαΐου  2012 ημέρα  Τρίτη   και ώρα  19:30
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 19380/18-5-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 1.  
Συζήτηση αναφορικά με το ωράριο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση   της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης.
 
 1.  
Έγκριση σύναψης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Α.Σ.Δ.Α. για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού».
 
 1.  
Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Τεχνικών Μελετών».
 
 1.  
Αποδοχή της υπ’ αριθμ.66/2012 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών-δημοτικών κτιρίων».
 
 1.  
Έγκριση του 1ου ΤΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Καματερού»(Α.Μ. 22/2010).
 
 1.  
Χορήγηση χρονικής παράτασης για το έργο : «Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης – Κατασκευή φρεατίων προσαρμογής-Επισκευή φρεατίων ΕΥΔΑΠ»(Α.Μ.07/2010).
 
 1.  
Σύσταση τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ.
 
 1.  
Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2012.
 
 1.  
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» ο.ε 2011.
 
 1.  
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού» ο.ε 2011.
 1.  
Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων (Σχ. η απόφ 9/2012 της Δ.Ε.Π.) 
 1.  
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Μείωσης Δημοτικών Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας για ΑμεΑ, Πολύτεκνους και άπορους.
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 90,00€ από παράβολο αλλοδαπών Ν.3613/07 στην κα BASHABAJAME του    ABAS.
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 381,04€ από Δημοτικά Τέλη ,Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ στην κα Καλδή Παρασκευή.
 
 1.  
Χορήγηση επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που παρέλαβαν και έλεγξαν τις αιτήσεις των αλλοδαπών για τη χορήγηση αδειών διαμονής τους για το έτος 2011.
 
 1.  
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 69/2012 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την: «Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την τοπική εορτή των πολιούχων Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, την 30/06 και 01/07/2012»
 
 1.  
Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Σχετ. η με αρ 113/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ως άνω Ν.Π)
 
 1.  
Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» (Σχετ. η με αρ. 135/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ως άνω Ν.Π)
 
 1.  
Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης κερδών 17-6-2011 έως 31-12-11 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (σχετ. η με αρ 09/2012 απόφαση του Δ.Σ ΔΗΚΕΑΑΚ)
 
 1.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης – κατασκευή φρεατίων προσαρμογής – επισκευή φρεατίων ΕΥΔΑΠ (Α.Μ. 7/2010).
 
 1.  
Έγκριση 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
 
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.
 

Share this post