Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σαράντη ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού από 1-7-2012 και μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Οι Αντιδήμαρχοι είναι:
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, φωτισμού, πρασίνου, Μικροέργων ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής – Πρόνοιας - Μετανάστευσης ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
Αντιδήμαρχος Αστικού σχεδιασμού – Δικτύων – Κυκλοφορίας –Περιβάλλοντος ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Αντιδήμαρχος Πόλης Καματερού ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΖΗΣΗΣ ΠΟΤΣΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Νεότητας, Εθελοντισμού και Εμπορικής Ανάπτυξης – Καινοτομιών και ΠρογραμματισμούΕυρωπαϊκών Προγραμμάτωνεξυπηρέτησης  πολιτών ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  
Επίσης ορίστηκε υπεύθυνος για αρμοδιότητες Παραεμπορίου, ΕΡΓΟΣΕ, Λαϊκών αγορών Δ.Κ.Α.Α, Εγκαταλελειμμένων οχημάτων, Δημοτικής Αστυνομίας, Παρακολούθησης και επίβλεψης για πεζοδρομία –φωτισμό – ΔΕΚΟ κλπ ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ.

Share this post