ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Aγ. Ανάργυροι, 25-05-2012
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ.: 20448
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δημοκρατίας 61
Άγιοι Ανάργυροι, τ.κ.:13561
----------------------------------------------
Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Τηλ.: 213-2023646-649
Fax : 213-2023650                                        
                                                                                     
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  • ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ) 2012
  • ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (αποφ. Δ.Σ. 411/2011)
 
 
      Σας γνωστοποιούμε ότι τα αρχεία μεταβολών ΔΕΗ που εστάλησαν στις 21/5/2012 από το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και συμπεριελάμβαναν τη μείωση των δημοτικών τελών, σύμφωνα με την αρ. 411/2011 απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου, δεν παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ.
    Στη συνέχεια η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ μας κοινοποίησε το με αρ. πρωτ. ΔΔΔ/442/03-04-2012 έγγραφό της (πρωτ. Δήμου 20448/24-5-2012), στο οποίο αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε απόκλιση μεταξύ της χρέωσης του Ειδικού Τέλους ΕΕΤΗΔΕ 2011 και της χρέωσης του ΤΑΠ σε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος. 
    Επειδή αυτό δημιούργησε σύγχυση στους παραλήπτες τέτοιων λογαριασμών, το Υπουργείο Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ 2012 ζήτησε από τη ΔΕΗ (Διαχειριστή Δικτύου) να σταματήσουν οι μεταβολές των στοιχείων αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου έκδοσης λογαριασμών, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2012.
    Συνεπώς οι μεταβολές των Δήμων δεν θα αποστέλλονται στη ΔΕΗ από 1/4/2012 έως και τα μέσα Ιουλίου 2012, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα.
    Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι χωρίς ευθύνη του Δήμου, οι οποιεσδήποτε αλλαγές – απαλλαγές – μειώσεις των δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ, που αναμένονται με την έκδοση των λογαριασμών της ΔΕΗ θα καθυστερήσουν.
 
 
 
                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                 ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
                                                                       
                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Share this post