ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIOUS

 

Το 1ο Γυμνάσιο Καματερού Αττικής συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2013 σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολικής σύμπραξης Comenius υπό την επίβλεψη του ΙΚΥ. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και φέρει τον τίτλο: ”The Amazing Game of the ancient European Trails”.Συμπράττουν 8 ευρωπαϊκά σχολεία από τις εξής χώρες: Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Ιταλία και Βέλγιο.

 

Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα σχολεία. Η επίσκεψη στο Γυμνάσιό μας θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο 2015.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με τα ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα ,η αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών στους τομείς πολιτισμού, τρόπου σκέψης, καθημερινού τρόπου ζωής και παραδόσεων (ήθη-έθιμα).

Επιμέρους στόχοι είναι επίσης η κινητοποίηση των μαθητών για βιωματική μάθηση και χρήση των γνώσεων των ξένων γλωσσών, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

  Μεταξύ των υποχρεώσεων του σχολείου μας είναι και η ανάδειξη στην τοπική κοινωνία του προγράμματος καθώς και των εκδηλώσεων σχετικά με αυτό.

    Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή μας τη δραστηριότητα και περιμένουμε την ένθερμη υποστήριξη όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

 

         

 

                                                                 Η παιδαγωγική ομάδα Comenius

του 1ου Γυμνασίου Καματερού

Μοιράσου την σελίδα