Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 17/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ.1425

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι

Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511

Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου

e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr

                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Στάθης Ευάγγελος

Κο   1. Πότσης Ζήσης

2. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος

2. Αρβανιτάκης Ιωάννης

3. Ζαζόπουλος Ιωάννης.

3. Κατσιμάρδος Σωτήριος

4. Κουλούρης Νικόλαος

4. Ρωμαίος Χαράλαμπος

5. Τρίγκα Νίκη

5. Αμανατίδης Νικόλαος

6. Γκολφινόπουλος Γιάννης

6. Ζιάννης Γεώργιος

7. Γιαννάκη Αργυρώ

7. Βασιλοπούλου Αργυρώ

8. Περάκης Αλέκος

8. Παπαδόπουλος Βασίλειος

9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη

9. Τομαράς Κων/νος

10. Μπαρδάνη Σοφία

10. Ρούσση Μαρία

11. Πατσούρας Νικόλαος

11. Αθανασάκη Τζούλια

12. Κρούπης Νικόλαος

12. Μπέης Εμμανουήλ

13. Παϊσοπούλου Έλλη

13. Κυριακόπουλος Ανδρέας

14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων

14. Μπίσιλα Ιωάννα

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

15. Στίγκα Θεοδοσία (Αναπληρώτρια Κουτελιέρη Γιάννη)

                                                                                                 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΗΝ 24η  Ιουλίου 2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1425/18-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                  

1.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε 2014 (γ΄)
2.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων Γιορτές Γειτονιάς-Σεπτέμβρης 2014 και ψήφιση ανάλογης πίστωσης.

3.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων Γιορτή παράδοσης Δημοτικής Κοινότητας Καματερού και ψήφιση ανάλογης πίστωσης.

4.

Πραγματοποίηση Συναυλίας Φιλαρμονικών Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

5.

Έγκριση δαπανών που εξοφλήθηκαν μέσω παγίας προκαταβολής και ψήφιση ισόποσων πιστώσεων.

6.

Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Φιλοξενίας-Χρήσης Γηπέδου 5Χ5 Δημοτικ΄'ης Κοινότητας καματερού.

 

Share this post