ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΑΜΕΑ " Α.Σ "ΕΡΓΑΞΙΑ"

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση των ωφελουμένων του προγράμματος με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» Α.Σ «ΕΡΓΑΞΙΑ» που έγινε στο ίδρυμα «Θεοτόκος». Στο πρόγραμμα καταρτίστηκαν 90 ωφελούμενοι άνεργοι στις εξής ενότητες :

α) «Φροντιστές- Συντηρητές Κτιρίων»

β) «Τυποποιημένη Εργασία»

γ) «Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικής Επιχείρησης Φροντίδας Κήπων και Πρασίνου»

και περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους πολύ καλά οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης και εργαστήρια της «Θεοτόκου».

Share this post