ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

για να δείτε τα σχετικά έγγραφα κάντε κλικ εδώ:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5a09Fel9DTVdZdHM&usp=shar
ing

Share this post