ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
                                                                   Άγιοι Ανάργυροι, 14-02-2011
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ανακοινώνεται ότι :
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μετέχουν ως μέλη φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου, Δημότες γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
 
Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής για τη διετία 2011-2012, από τους :
Α) Φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ορίζοντας και εκπρόσωπό τους, τακτικό και αναπληρωματικό, μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή, και
Β) Δημότες – εκλογείς του Δήμου
Να υποβάλλουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου αίτηση-δήλωση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση.
 
 
                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                 ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 
 
 

Share this post