Σχολές γονέων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 
ΣΧΟΛEΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεργάζεται με το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

§           Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50ωρών)

§           Διαφυλικές σχέσεις (διάρκειας 25ωρών)

§           Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκειας 25 ωρών)

§           Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκειας 25 ωρών)

§           Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (διάρκειας 25 ωρών)

§           Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκειας 50 ωρών)

§           Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκειας 25 ωρών)

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Εκπαιδευτές στις Σχολές Γονέων είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί)

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 15-18 ατόμων

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε σχετική αίτηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε χώρους του Δήμου (αίθουσες εκδηλώσεων, σχολικές αίθουσες κ.α ) και διαρκούν περίπου 2-3 ώρες   

 
Πληροφορίες/Υποβολή αιτήσεων:

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Αιτήσεις μπορείτε να συμπληρώσετε έως τις 15/2/2013 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

Κεντεποζίδου Νατάσα, Κοινωνική Υπηρεσία, τηλ. 213 - 2039921, email:koinyp@yahoo.gr

Μαρία Γλουστιάνου, Υπεύθυνη Σχολών Γονέων, τηλ.: 6936465487, email: mgloustianou@gmail.com

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα