Εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Δευτέρα στο χώρο του Δημαρχείου των Αγίων Αναργύρων, 09:00-13:00.
 
          Η ανάγκη προσφοράς αίματος είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς πολλές φορές η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ το συγκεντρωμένο απόθεμα αίματος, δυσκολεύοντας την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων.
 
          Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε και αυτή τη φορά στο κάλεσμα της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος κάνοντας πράξη το μήνυμα
 
        Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος                                                                                                                                          
         Υ π ο ψ ή φ ι ο ι δ έ κ τ ε ς ε ί μ α σ τ ε ό λ ο ι . . .
 
 

Share this post