ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                                
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙΟΜΙΛΙΕΣΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑΤΗΦΙΛΟΖΩΙΚΗΔΡΑΣΗΚΑΙΤΗΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΔΗΜΟΤΙΚΑΣΧΟΛΕΙΑΤΟΥΔΗΜΟΥΑΓΙΩΝΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της φιλοζωικής δράσης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη. Ο Δήμος μας πραγματοποίησε σειρά διαλέξεων με θέμα «Μαθαίνουμε για το φυσικό περιβάλλον και τα ζώα στην πόλη μας» σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής σε συνεργασία με την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, εθελοντές-κτηνιάτρους και εκπαιδευτή ζώων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Με τον συντονισμό της Αντιδημάρχου κας Παπαναγιωτάκη Μαρίας και του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας, πραγματοποιήθηκαν 15 ομιλίες σε αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου.
Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται τα σχολεία και ο αριθμός μαθητών που παρακολούθησαν τις ομιλίες:
Α/Α
Σχολείο
ΑριθμόςΜαθητών
 
1
2ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
82
 
2
3ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
70
3
4ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
57
4
5ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
60
5
6ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
85
6
7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
 
58
7
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
50
8
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
35
9
4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
45
10
5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
70
11
6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
65
12
7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
40
13
8ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
90
14
10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
70
15
11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
 
72
ΣύνολοΜαθητώνπουπαρακολούθησαντοπρόγραμμα
 
949
 
 
Κατά τη διάρκεια των ομιλιών παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό με θέμα το φυσικό περιβάλλον των πόλεων και τα ζώα, δίνοντας περισσότερη έμφαση στα αδέσποτα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, οι κτηνίατροι ενθάρρυναν τα παιδιά να συμμετάσχουν σε συζήτηση θέτοντας όλες τις απορίες που έχουν γύρω από τη φροντίδα του περιβάλλοντος και των ζώων και, τέλος, ακολούθησε ο εκπαιδευτής ζώων ο οποίος πραγματοποίησε βιωματικές ασκήσεις σχετικά με τα ζώα προκειμένου οι μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα την πληροφόρηση.
«Για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα βίας, κακής συμπεριφοράς ή εγκατάλειψης όχι μόνο των ζώων, κυρίως των αδέσποτων, αλλά και των συνανθρώπων μας, αποφασίσαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ενημερωμένους πολίτες. Και δημιουργείς ενημερωμένους πολίτες όταν υπάρχει παιδεία» εξηγεί η Αντιδήμαρχος κα Παπαναγιωτάκη.
Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο πρόγραμμα οργανώνεται σε Δήμο της Δυτικής Αθήνας.
 

Share this post