Απολύτως ικανοποητικά τα αποτελέσματα του ελέγχου των Οικονομικών του Δήμου

Aπόλυτα ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του ελέγχου των Οικονομικών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 
Απολύτως θετικά για το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στα οικονομικά του Δήμου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων. Σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση του ελέγχου «πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου» (πρόκειται για την εγκύκλιο 2/21967/0094/2012 του Υπουργείου Οικονομικών με βάση την οποία διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι στους Δήμους).
Πιο αναλυτικά και σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο του ελέγχου ο έλεγχος έδειξε ότι «τηρείται πλήρως και λειτουργικά το Μητρώο Δεσμεύσεων» και ότι «υφίσταται συνεργασία και επικοινωνία σε επίπεδο Προϊσταμένων Τμημάτων και Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική». Επίσης, η εικόνα των υποχρεώσεων του Δήμου είναι τακτοποιημένη και όλα τα σχετικά ποσά έχουν καταχωρηθεί σωστά στη βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε 21-22 Ιουνίου και τα αποτελέσματα του στάλθηκαν στο Δήμο στις 16 Ιουλίου 2012.
 

Share this post