Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 22- 08-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ. 209

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 210-2313338/2132039950-3
Φαξ. 210-2380646                                              

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης

                                                                     1. Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος

                                                2. Καλτέκη Ευθυμία

                                                     3. Νταηλάκης Νικόλαος

                                               4. Τσάβαλος Ζήκος

                                                               5. Αλεξανδροπούλου Μαρίνα

                                            6. Κατσέλη Κάτια

                                                    7. Δημόκας Σπυρίδων

                                                                8. Κωνσταντοπούλου Ιωάννα

                                                              9. Δημητρόπουλος Ανδρέας

                                                         10. Περουλάκης Δημήτριος

                                                    11. Δρόσος Ελευθέριος

                                                     12. Γιαμαλάκης Μιχάλης

                                                   13. Γκίνος Αλέξανδρος

                                           14. Τσαΐρη Ρούλα
 
                            Κοιν.:      Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                                        Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Στάθη

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η/2014 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 2ος όροφος) την 27η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    27/08/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

 ΑΡ. ΠΡ. 209/  22-08-2014     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
 
 
  1.  
 

Ανάθεση ανάληψης καθαρισμού του 3ου Νηπιαγωγείου Αγ.Αναργύρων

 
 
 
 
 

Share this post