ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  28- 11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  348
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 213 2039950
         210-2313338
Φαξ. 210-2316861                                              
         210-2316017                                                                 
                                                                              ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης
                                                           1.  Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος
                                                2.  Καλτέκη Ευθυμία
                                                     3. Νταηλάκης Νικόλαος
                                               4.  Τσάβαλος Ζήκος
                                                               5.  Αλεξανδροπούλου Μαρίνα
                                            6.  Κατσέλη Κάτια
                                                    7.  Δημόκας Σπυρίδων
                                                                8.  Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
                                                              9.  Δημητρόπουλος Ανδρέας
                                                         10. Περουλάκης Δημήτριος
                                                    11. Δρόσος Ελευθέριος
                                                     12. Γιαμαλάκης Μιχάλης
                                               13. Κατσούδα Χαρά
                                                 14. Καψής Δημήτριος
 
                            Κοιν.:     Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                                        Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Στάθη
                                                                                                
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2012 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 2ος όροφος) την 4η του μηνός Δεκεμβρίου   2012, ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
                                                                                                            ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    4  Δεκεμβρίου  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
 ΑΡ. ΠΡ. 348/ 28-11-2012     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
1
Αποδοχή ποσού (Γ΄ δόση έτους 2012) “62.177,13€”εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ & δέκα τριών λεπτών από την Σχολική Επιτροπή Α΄βάθμιας εκπ/σης .
2
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post