ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    11/12/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    αρ.πρωτ.51.451/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Βαθμός προτ/τητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Λ.Φυλής 52
ΤΑΧ.ΚΩΔ. 134 51

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πέτρου Χριστίνα

ΤΗΛ…2102313338/2132039950
ΦΑΞ.   2102380646
 
ΠΡΟΣ:

                                          Αποδέκτες

(μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας,

όπως ο Πίνακας διανομής)

 

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                             1. κ. Δήμαρχο

                                                                             

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 11η /2013  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, την 17η  του μηνός  Δεκεμβρίου    2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
 
 

                                                                    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                              Καματερού

 
 
 

                                                                  ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Share this post