ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

«Η τοπική αυτοδιοίκηση ως βαθμίδα διακυβέρνησης που βρίσκεται εγγύτερα στο λαό αποτελεί το καταλληλότερο πεδίο για την καταπολέμηση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής ανισοτήτων, καθώς και για την προώθηση μιας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας».

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Των Φύλων  στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με την  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανέλαβε δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων εντός της επικράτειας του με την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα Των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

Για τη ουσιαστική εφαρμογή της δέσμευσής του αυτής προχωρεί στη σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, το οποίο ανήκει στο Τμήμα εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων και κοινωνικής προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ειδικότερα το Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων  προκειμένου να διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα  της Ισότητας των Φύλων για όλους και όλες έχει αναλάβει διττό ρόλο.

Συμβουλευτικό ρόλο προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου, με έμφαση στις γυναίκες πραγματοποιώντας:

o                    Συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε γυναίκα που δέχεται βία με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και δικτύωση αυτών με εξειδικευμένες υπηρεσίες.

o                    Λήψη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

o                    Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο.

o                    Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων αναφορικά με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

o                    Δικτύωση και  συνεχή συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, Γυναικείους Συλλόγους, ΜΚΟ.

o                    Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης  στα στελέχη του Δήμου προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους εντάσσοντας σε αυτές τη διάσταση του φύλου.

Συντονιστικό ρόλο προς το εσωτερικό του Δήμου μέσα από την ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές (gender mainstreaming) σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας που επίσης έχει συσταθεί και δύναται να εισηγείται προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς.

 

Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας : Καραγιώργου Θεοδώρα, Κοινωνική Λειτουργός

Διεύθυνση : Αριστείδου & Ρούσβελτ 2, Άγιοι Ανάργυροι

Τηλέφωνο & Fax : 210 2614033

E-mail : karagiorgoudora@gmail.com

 

 

Share this post