ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2. ΕΡΓΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   -   Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ - Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
24/11/2011
ΚΩΔΙΚΟΣ 00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO 14001
20.000,00 €
0,00 €
 
2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ monitors - infokiosks
0,00 €
1,00 €
ΚτΠ
ΣΥΝΟΛΟ
20.000,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
0,00 €
1,00 €
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
0,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 15
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
20.000,00 €
0,00 €
 
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
60.000,00 €
0,00 €
 
3
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Απόφαση Δ.Σ.Κ. 390/2010)
45.000,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
125.000,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΣΚΟΥΠΑΣ, ΕΝΌΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, κ.λ.π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ "HOOKLIFT", ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
0,00
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
5.000,00 €
0,00 €
 
5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ trucking - GIS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
0,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
0,00 €
1,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛ.Α.Δ.Α."
8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               
150.000,00 €
0,00 €
 
9
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
11
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
20.000,00 €
0,00 €
 
12
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (σκούπες κ.α.)
40.000,00 €
0,00 €
 
13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
20.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
280.000,00 €
5,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΙΑ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
0,00 €
2,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΤΟΥ Ι.Ν. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
8.000,00 €
0,00 €
 
2
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Ο.Σ.Ε. Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)
7.648,00 €
0,00 €
 
3
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΟΠΙΣΘΕΝ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ                                                          Β΄ + Γ΄ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟ)                                                   
7.648,00 €
0,00 €
 
4
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
11.000,00 €
0,00 €
 
5
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
12.000,00 €
0,00 €
 
6
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΦ. Γ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 1 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
13.500,00 €
0,00 €
 
7
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦ. Α & Β ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
30.000,00 €
0,00 €
 
8
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Μ.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΕΦ. Γ
0,00 €
1,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
9
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.000,00 €
0,00 €
 
10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15.000,00 €
0,00 €
 
11
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
25.000,00 €
0,00 €
 
12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
45.000,00 €
0,00 €
 
13
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ - ΚΙΟΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ
45.000,00 €
0,00 €
 
14
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
20.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
244.796,00 €
1,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
45.000,00 €
0,00 €
 
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
15.000,00 €
0,00 €
 
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
4
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
15.000,00 €
0,00 €
 
6
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
10.000,00 €
0,00 €
 
7
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
10.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
125.000,00 €
0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
794.796,00 €
11,00 €
 
 

Μοιράσου την σελίδα