ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου
 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων ενημερώνει ότι μετά την καθυστέρηση πληρωμής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έγινε διακοπή εργασιών από τον εργολάβο.
Λόγω ενδεχόμενης βλάβης των οικιών που βρίσκονται στα όρια της εκσκαφής (ένεκα της παρατεταμένης διακοπής εργασιών) αναγκαζόμαστε να επιχωματώσουμε το προσκείμενο στις οικίες αυτές τμήμα της εκσκαφής.
Για τη συνέχιση της χρηματοδότησης το 2010 υπάρχει προφορική διαβεβαίωση από την Γ.Γ.Α. (μέχρι του σημείου όπου θα καταστεί το έργο ασφαλές για τις οικίες).
Όσο συντομότερα η ανωτέρω χρηματοδότηση εγκριθεί από την Γ.Γ.Α., τόσο θα συνεχιστεί το έργο.

Share this post