Αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου που τροποποιεί ρυθμίσεις του "Καλλικράτη" ζητά η ΠΕΔΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και συζήτησε το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τροποποιήσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τον Νόμο «Καλλικράτης».
Το ΔΣ της ΠΕΔΑ εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου δεν ικανοποιούν τις πάγιες θέσεις και αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Και αυτό, παρά το ότι το Σχέδιο Νόμου συντάχθηκε κατόπιν επιμονής της Αυτοδιοίκησης με μόνο σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν επισημανθεί στη λειτουργία των νέων θεσμών. Και επίσης, παρά τις θετικές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί στο προ δεκαημέρου Συνέδριο της ΚΕΔΕ, μετά τις τοποθετήσεις και δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.
Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκαν διατάξεις του Σχεδίου Νόμου οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με τις θέσεις και προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και ζητείται να αποσυρθούν. Τονίστηκε επίσης ότι μεγάλος αριθμός προτάσεων που έγκαιρα έχουν καταθέσει στο Υπουργείο τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΠΕΔ) δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου, ενώ τέλος συμπεριλαμβάνονται άλλες ρυθμίσεις τις οποίες η Αυτοδιοίκηση δεν έχει συζητήσει μέχρι στιγμής.
Το ΔΣ της ΠΕΔΑ αποφάσισε να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα παραπάνω σημεία, με βάση τη συζήτηση και τις επισημάνσεις που έγιναν κατά τη συνεδρίαση.
Σε συνεργασία με το ΔΣ της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου να διαμορφωθούν και να κατατεθούν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης για τις απαραίτητες αλλαγές  στο Σχέδιο Νόμου.
Από την υιοθέτηση ή όχι των σημαντικότερων τουλάχιστον από τις προτάσεις αυτές των Δήμων θα εξαρτηθεί προφανώς και η τελική στάση της Αυτοδιοίκησης για την προώθηση προς ψήφιση του Σχεδίου Νόμου, όπως και οι όποιες άλλες αντιδράσεις της κριθούν αναγκαίες ανάλογα με τις εξελίξεις.
 

Share this post