Σχολές Γονέων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 
 
ΣΧΟΛEΣ ΓΟΝΕΩΝ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού
 
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεργάζεται με το Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.
 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
 
Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
        7.Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
 
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
 
 
 
 
 
 
 
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην:
-Κοινωνική Υπηρεσία (Κεντεποζίδου Νατάσα) 213 2039921 e-mail : koinyp@yahoo.gr
-Ιωάννα Λεγάκη τηλ. 213 2023681
-Μαρία Γλουστιάνου (Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Καματερού) Τηλ. 6936465487, email: mgloustianou@gmail.com  
-Νάνσυ Νταφαλιά (Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Αγ. Αναργύρων) Τηλ. 6995530530
 
 
 
 

Share this post