Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Μοριοδότηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
                                                                                     Αγ. Ανάργυροι 26-7-2013
 
 
 
 
                      ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
 
 
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
       ΚΑΡΒΟΥΝΗ 2
 
1. Καμπανάου Σταυρούλα                 αρ. πρωτ. 19985/5-6-2013   μόρια 80
2. Προμπονά Δήμητρα                       αρ. πρωτ. 21922/14-6-2013  μόρια  80
3. Βλασσόπουλος Ιωάννης                αρ. πρωτ. 21944/14-6-2013  μόρια 80
4. Ζαζόπουλος Γεώργιος                    αρ. πρωτ. 17991/24-5-2013 μόρια 75
5. Τσίρμπα Ιωάννα                             αρ. πρωτ. 18461/ 28-5-2013 μόρια 75
6. Βασίλη Αικατερίνη                        αρ. πρωτ.    20988/10-6-2013 μόρια 70
7. Βασίλη Ελένη                                  αρ. πρωτ. 20990/10-6-2013  μόρια 70
8. Δερμάνη Ευτυχία                            αρ. πρωτ. 22043/14-6-2013 μόρια 70
9. Ρηγοπούλου Κοραλία                     αρ. πρωτ. 22138/14-6-2013  μόρια 70
10. Μπεξάνης Αλέξανδρος                  αρ. πρωτ. 19885/5-6-2013 μόρια 70
11. Καραδής Μάριος                           αρ. πρωτ. 21723/13-6-2013 μόρια 70
12. Φουντής Ιωάννης                          αρ. πρωτ. 21950/14-6-2013 μόρια 70
13. Δούσκος Ιωάννης                          αρ. πρωτ. 20165/6-6-2013 μόρια 70
14. Χριστόπουλος Αναστάσιος           αρ. πρωτ. 19683/4-6-2013 μόρια 70
15. Χριστόπουλος Δημήτρης            αρ.πρωτ. 19684/4-6-2013 μόρια 70
16. Δήμου Μαρία – Φωτεινή             αρ. πρωτ. 18880/30-5-2013 μόρια 65
16. Μοιρισκλάβος Γεώργιος             αρ. πρωτ. 20682/7-6-2013   μόρια 65
17. Γραμματικού Σοφία                      αρ. πρωτ. 21007/10-6-2013   μόρια 65
18.Καριπίδου Ευδοκία                        αρ. πρωτ. 20747/10-6-2013 μόρια 65
19. Παππάς Αλκίνοος                          αρ. πρωτ. 21545/12-6-2013 μόρια 65
19.Κοτοπούλης Χρήστος                    αρ. πρωτ. 21673/12-6-2013 μόρια 65
18. Κολιού Σταυρούλα                        αρ. πρωτ.   21714/13-6-2013  μόρια 65
19.Αδαμοπούλου Φωτεινή                  αρ. πρωτ. 17322/21-5-2013 μόρια 60
20. Γάλλιος Γεώργιος                          αρ. πρωτ. 18187/27-5-2013 μόρια 60
21. Ευθυμίου Βασιλική                        αρ. πρωτ. 19195/31-5-2013 μόρια 60
19. Αγγελοπούλου Βιολέτα                  αρ. πρωτ. 19455/3-6-2013 μόρια 60
20. Τατσιώνα Θεοφανία                        αρ. πρωτ. 21678/12-6-2013 μόρια 60
22. Μοτσάκου Αγγελική                      αρ. πρωτ. 22040/14-6-2013   μόρια 60
28. Κονιδάρη Νικολέτα                       αρ. πρωτ. 20225/6-6-2013     μόρια 55
29. Βασιλαδιώτης Δημήτρης               αρ. πρωτ. 22039/ 14-6-2013  μόρια 55
30. Ρέτζιου Μιχαέλα                             αρ. πρωτ. 22135/14-6-2013   μόρια 55
31. Κομπούρη Χρυσούλα                     αρ.πρωτ. 21544/12-6-2013     μόρια 50
32. Βιταλάκη Δέσποινα                        αρ. πρωτ. 19688/4-6-2013      μόρια 50
33. Φραράκης Θεοχάρης – Αθανάσιος     αρ. πρωτ. 21474/11-6-2013  μόρια 50
34. Δούναβη Ανδρονίκη                        αρ. πρωτ. 21719/ 13-6-2013  μόρια 50
35. Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα             αρ. πρωτ. 17704/23-5-2013    μόρια 45
37. Νικηφορίδης Χρήστος                       αρ. πρωτ. 19314/3-6-2013  μόρια 45
38. Θεοδωρακοπούλου Δέσποινα             αρ. πρωτ. 19985/5-6-2013  μόρια 45
39. Βέργος Κωνσταντίνος                         αρ. πρωτ. 22042/14-6-2013  μόρια 45
40. Γορνέλου Ειρήνη                                 αρ. πρωτ.   19739/4-6-2013  μόρια 40
41. Μουτσανάς Νικόλαος                         αρ. πρωτ.   21724/13-6-2013 μόρια 40
42. Παντζαζοπούλου Ειρήνη                   αρ. πρωτ. 20788/10-6-2013  μόρια 35
43. Δρόσος Αναστάσιος                             αρ. πρωτ. 21720/13-6-2013  μόρια 35
44. Κουνάβης Κωνσταντίνος                     αρ. πρωτ. 21475/11-6-2013 μόρια 25
45. Εμμανουηλίδης Διονύσιος                   αρ. πρωτ. 21270/11-6-2013  μόρια 25
46. Αθανασοπούλου Μαρία                       αρ. πρωτ. 22034/14-6-2013  μόρια 20
 
                        Σύνολο εισακτέων από 1 εως 15
 
 
ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ Δ.Π.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΤΥΡΙΝΘΟΥ
 
1. Φυτά Αργυρώ                                         αρ.πρωτ. 18668/29-56-2013   μόρια 80
2. Μωρογιάννης Δημήτρης                        αρ. πρωτ. 19193/31-5-2013    μόρια 80
3.Πλατής   Στυλιανός                                   αρ. πρωτ. 19881/5-6-2013    μόρια 80
4. Πλατή Χρυσούλα – Αννα                         αρ. πρωτ. 19874/5-6-2013    μόρια 80
5.Μακρυγιάννης Θωμάς                              αρ. πρωτ. 19983/5-6-2013    μόρια 80
6. Παπαχρήστου Παρασκευή                      αρ. πρωτ. 21006/10-6-2013  μόρια 80
7. Σαμιώτης Λάζαρος                                  αρ. πρωτ. 20684/ 7-6-2013   μόρια 75
8. Καλλιώρας Ηλίας                                    αρ. πρωτ. 19884/5-6-2013   μόρια 70
9. Σχοινάς Ιωσήφ                                         αρ. πρωτ. 21722/13-6-2013  μόρια 70
10. Θεοδώρου Παναγιώτης                        αρ. πρωτ. 20615/7-6-2013     μόρια 65
11. Φιλίππου Μαρία – Βασιλική                αρ. πρωτ. 18672/29-5-2013  μόρια 65
12. Καραμπελιάς Γεώργιος – Οδυσσέας   αρ. πρωτ. 21713/13-6-2013 μόρια 65
13. Βασιλειάδης Σάββας                              αρ. πρωτ. 20619/7-6-2013    μόρια 65
14. Ξηρογιάννη Γραμματική                       αρ. πρωτ. 17359/21-5-2013 μόρια 60
15. Δημητριάδου Αντωνία                           αρ. πρωτ. 21953/14-6-2013  μόρια 60
16. Μιχαήλ Κων/ος – Στέφανος                  αρ.πρωτ. 22140/14-6-2013    μόρια 60
17. Κουνάδης Δημήτρης                              αρ. πρωτ. 21477/11-6-2013  μόρια 60
18. Κωστόπουλος Κων/νος                          αρ. πρωτ. 20967/10-6-2013 μόρια 60
19. Τσέλιος Σπυρίδων                                  αρ. πρωτ. 20959/10-6-2013  μόρια 55
20 . Καμπόλη Ειρήνη                                   αρ. πρωτ. 19686/4-6-2013    μόρια 55
21. Καγιούλης Πέτρος                                 αρ. πρωτ. 21308/ 11-6-2013  μόρια 55
22. Μαρίνος Χρήστος                                  αρ. πρωτ. 21919/ 14-6-2013  μόρια 55
23. Κανελλόπουλος Στυλιανός                   αρ. πρωτ. 21935/14-6-2013   μόρια 55
24. Λύγκα Εμμανουέλα – Αγγελική            αρ. πρωτ. 21717/13-6-2013  μόρια 55
25. Πανούσης Θεόδωρος                             αρ. πρωτ. 18274/27-5-2013  μόρια 50
26. Καραμπούλας Κων/νος – Μάριος          αρ. πρωτ. 19685/4-6-2013  μόρια 50
27. Καφετζόγλου Αθηνά                              αρ. πρωτ. 21446/11-6-2013 μόρια 50
28. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης                    αρ. πρωτ. 21505/12-6-2013 μόρια 50
29. Σταματοπούλου Μαρία – Αγγελική      αρ. πρωτ. 21928/14-6-2013  μόρια 50
30. Μόσχου Αικατερίνη – Παρασκευή        αρ. πρωτ. 19353/3-6-2013   μόρια 45
31. Καραβασίλη Χριστιάνα                          αρ. πρωτ. 20103/5-6-2013  μόρια 45
32. Καραβασίλης Δημήτρης                         αρ. πρωτ. 20104/5-6-2013   μόρια 45
33. Κάργας Βασίλειος                                   αρ. πρωτ. 20619/7-6-2013  μόρια 45
34. Παππά Αναστασία                                   αρ. πρωτ. 21362/11-6-2013  μόρια 45
35. Παπαδοπούλου Θεοδώρα – Μεταξία      αρ. πρωτ. 21542/12-6-2013  μόρια 45
36. Καραμάνη Παναγιώτα – Ειρήνη               αρ. πρωτ. 20541/7-6-2013  μόρια 40
37. Βιλτανιώτη Μυρτώ                                   αρ. πρωτ. 21441/11-6-2013  μόρια 40
38. Γκολφομήτσος Φίλιππος                          αρ. πρωτ. 21912/14-6-2013  μόρια 35
                Σύνολο εισακτέων από 1 εως 24
 
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
      ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85
 
1. Πορτοκάλης Αγγελος                                 αρ. πρωτ. 21365/11-6-2013 μόρια 100
2. Κατσιλιέρη Ειρήνη                                      αρ. πρωτ. 20040/5-6-2013  μόρια 80
3. Κατσιλιέρης Νικόλαος                                 αρ. πρωτ. 20041/5-6-2013  μόρια 80
4.Κεπενός Βασίλης                                          αρ. πρωτ. 21473/11-6-2013  μόρια 75
5. Ράπτης Θεόδωρος                                       αρ. πρωτ. 21449/11-6-2013  μόρια 75
6. Πεφάνη Αρτεμις                                          αρ.πρωτ. 24369/ 27-6-2013  μόρια 75
7. Πάλλας Πέτρος                                              αρ. πρωτ. 19888/5-6-2013 μόρια 70
8. Τόλης Κων/νος                                                αρ.πρωτ. 19690/4-6-2013 μόρια 70
9. Νίκα Ιωάννα                                                  αρ. πρωτ. 21212/11-6-2013  μόρια 70
10. Μαρκουτσά Νικολέττα                               αρ. πρωτ.21503/12-6-2013 μόρια 70
11. Ντάσιος Γεώργιος                                      αρ. Πρωτ. 24501/28-6-2013 μόρια 70
12. Χουρδάκη Στυλιανή – Μαρία                   αρ. Πρωτ. 18645/29-5-2013 μόρια 65   
13. Καραπιπέρης Γεράσιμος – Γεώργιος       αρ. πρωτ. 18659/29-5-2013  μόρια 65
14. Μοσχάλη Σεβαστή                                     αρ. πρωτ. 19740/4-6-2013     μόρια 65
15. Καλαμάς Χρήστος                                     αρ. πρωτ. 21217/11-6-2013  μόρια 65
16. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας                      αρ. πρωτ. 22036/14-6-2013  μόρια 65
17. Τσιώρα Μαρία                                              αρ. πρωτ. 20316/6-6-2013  μόρια 60
18. Μαλιωτάκη Ολυμπία                                   αρ. πρωτ. 20300/6-6-2013  μόρια 60
19. Μαλιωτάκης Κων/νος                                  αρ. πρωτ. 20301/6-6-2013  μόρια 60
20. Δημητρίου Αιμίλος                                     αρ. πρωτ. 21439/11-6-2013  μόρια 60
21.Θεοδωροπούλου Ολγα                               αρ. πρωτ. 21909/14-6-2013  μόρια 60
22. Καραμπάσης Γεώργιος                             αρ. πρωτ. 22136/14-6-2013  μόρια 60
23. Νικολόπουλος Οδυσσέας                          αρ. πρωτ. 22141/14-6-2013  μόρια 60
24. Χρυσοβιτσάνου Νεφέλη – Βασιλική         αρ. πρωτ. 21674/12-6-2013 μόρια 60
25. Χρυσοβιτσάνος Ευστάθιος                        αρ. πρωτ. 21675/12-6-2013  μόρια 60
26. Νούσης Γρηγόρης                                        αρ.πρωτ. 17067/20-5-2013  μόρια 55
27. Λασπιά Μαρία                                           αρ. πρωτ. 21943/13-6-2013  μόρια 55
28. Βασιλείου Ελένη                                         αρ. πρωτ. 21721/13-6-2013  μόρια 55
29. Σταθόπουλος Παναγιώτης                         αρ. πρωτ. 21718/13-6-2013  μόρια 55
30. Δαραβίγκα Χριστίνα – Παναγιώτα           αρ. πρωτ. 21677/12-6-2013  μόρια 55
31. Βίλλιου Ηλιάνα                                           αρ. πρωτ. 21940/12-6-2013 μόρια 50
32. Βίλλιου Αννα                                               αρ. πρωτ. 21938/12-6-2013  μόρια 50
33. Δερεμπούκας Οδυσσέας – Ελευθέριος      αρ. πρωτ. 21951/14-6-2013  μόρια 50
34. Χριστοδουλάκη Ιωάννα                             αρ. πρωτ. 22032/14-6-2013  μόρια 50
35. Κόλια Παρασκευή                                        αρ.πρωτ. 20542/7-6-2013  μόρια 45
36. Καρποντίνη Αθανασία                               αρ. πρωτ. 20965/10-6-2013  μόρια 45
37. Αγγελόπουλος Ιωάννης                               αρ.πρωτ. 21444/11-6-2013  μόρια 45
38.Βαλλιανάτος Σπυρίδων                               αρ. πρωτ. 21930/14-6-2013  μόρια 45
39.Κολετζάκη Βασιλική                                    αρ.πρωτ. 20790/10-6-2013  μόρια 40
40. Κοτσαύτης Ιωάννης                                    αρ. πρωτ. 22132/14-6-2013 μόρια 35
41.Παπαθανασίου Αριστείδης                          αρ. πρωτ. 21682/12-6-2013 μόρια 35
42. Σαραντόπουλος Πέτρος                           αρ. πρωτ. 20256/6-6-2013 μόρια 30
43. Αλεξοπούλου Ιωάννα                               αρ. πρωτ. 21875/14-6-2013  μόρια 25
 
                      Σύνολο εισακτέων από 1 εως 25
 
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
      ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
 
1. Πιτσαρός Παναγιώτης                             αρ. πρωτ. 21752/13-6-2013  μόρια 90
2. Μήτρου Μαρίνα                                       αρ. πρωτ. 19311/3-6-2013   μόρια   85
3. Κωβαίος Χρήστος                                    αρ.πρωτ.  18617/29-5-2013  μόρια 80
4. Μαυριάνος Μιχαήλ                                  αρ.πρωτ. 20505/7-6-2013    μόρια 80
5. Καραμπίνα Λευκοθέα – Μαρία              αρ. πρωτ. 21554/12-6-2013  μόρια 80
6. Θρεψιάδη Αικατερίνη                               αρ. πρωτ. 21824/13-6-2013 μόρια 80
7. Φασουλής Αγγελος – Ευάγγελος             αρ. πρωτ. 22038/14-6-2013 μόρια 80
8. Κουλούρης Γεώργιος                                 αρ. πρωτ. 19887/5-6-2013 μόρια 75
9. Ρουστάνης Πέτρος                                     αρ.πρωτ. 20958/10-6-2013   μόρια 75
10. Κάμπρα Ζωή                                            αρ.πρωτ. 21268/11-6-2013 μόρια   75
11. Κωνσταντινίδης Κων/νος                        αρ. πρωτ. 20961/10-6-2013   μόρια 70
12. Σταύρου αβάπτιστο                                 αρ. πρωτ. 18900/30-5-2013 μόρια 65
13. Δεμίρης Αντώνιος                                   αρ. πρωτ. 20826/10-6-2013 μόρια 65
14. Προβατάρη Αναστασία                           αρ. πρωτ. 21716/13-6-2013   μόρια   65
15. Καρασά Ουρανία                                    αρ. πρωτ. 21932/14-6-2013 μόρια    65
16. Ρώμα   Σταυρούλα                                     αρ. πρωτ. 21931/14-6-2013 μόρια 65
17. Μαστρογιάννη Μαριάνα                           αρ. πρωτ. 21942/14-6-2013 μόρια 65
18. Μητρόπουλος Ιωάννης                               αρ. πρωτ..22139/14-6-2013 μόρια 65
19. Ζαχαράκη Δήμητρα                                  αρ. πρωτ. 21964/14-6-2013  μόρια 65
20. Καρδαμάκη Μαρία – Εμμαν.– Ειρήνη     αρ. πρωτ. 19060/31-5-2013 μόρια 60
21. Μπελίτσος Χρήστος                                    αρ. πρωτ. 20238/6-6-2013 μόρια 60
22. Καραβασίλη Αγνή                                       αρ. πρωτ.20951/10-6-2013  μόρια 60
23. Μαντζουράνη Ασπασία                              αρ. πρωτ. 22047/14-6-2013 μόρια 60
24. Σιουμάλας Δημήτριος                                 αρ. πρωτ.22131/14-6-2013 μόρια 60
25.Σιουμάλας Θεόδωρος                                  αρ. πρωτ.22130/14-6-2013   μόρια 60
26. Μαθιουδάκη Μελίνα                                 αρ. πρωτ. 22144/14-6-2013 μόρια 60
27. Μαθιουθάκη Ελπίδα                                αρ. πρωτ. 22145/14-6-2013   μόρια 60
28. Λούκα Μαρίνα                                            αρ. πρωτ. 21306/11-6-2013 μόρια 55
29. Ζέρβας Δημήτριος                                     αρ. πρωτ. 21711/13-6-2013 μόρια 55
30. Περαματζής Παναγιώτης                          αρ. πρωτ. 21924/14-6-2013 μόρια 55
31. Πατά Σοφία                                               αρ. πρωτ.22134/14-6-2013   μόρια 55
32. Παπαρρίζος Ευάγγελος                              αρ. πρωτ. 18674/29-5-2013 μόρια 45
33. Θεοδωρακόπουλος Παναγ. – Αντώνης       αρ. πρωτ. 20166/6-6-2013 μόρια 45
34. Μπαρτσώκας Βασίλης –Εφραίμ               αρ. πρωτ. 22041/12-6-2013 μόρια 45
35. Κορωνιός Γεώργιος                                  αρ. πρωτ. 21438/11-6-2013 μόρια 40
36. Κωστοπούλου Σταυρούλα                        αρ. πρωτ. 21442/11-6-2013 μόρια 35
 
 
Σύνολο εισακτέων από 1 εως 20
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 1. Δημητριάδου αβάπτιστο                      αρ. πρωτ. 20966/10-6-2013 μόρια 95
 2. Λύρη Αβάπτιστο                                  αρ. πρωτ. 21730/13-6-2013 μόρια 95
 3. Μπουζούμη Αβάπτιστο                        αρ. πρωτ. 19592/4-6-2013 μόρια 90
 4. Μηλιώνη Αβάπτιστο   άρρεν              αρ. πρωτ. 19361/3-6-2013 μόρια 90
 5. Μηλιώνη Αβάπτιστο θήλυ                  αρ. πρωτ. 19360/3-6-2013 μόρια 90
 6. Βορύλλας Αντώνιος                            αρ. πρωτ. 22133/14-6-2013 μόρια 80
 7. Φούκος Δημήτριος – Παναγιώτης       αρ. πρωτ. 22037/14-6-2013 μόρια 75
 8. Χριστόπουλος Βελισσάριος              αρ. πρωτ. 22143/14-6-2013 μόρια 75
 9. Χριστοπούλου Κων/να – Βασιλική αρ.πρωτ. 22142/14-6-2013 μόρια 75
 10. Περβανάς Παντελής                          αρ. πρωτ. 21946/14-6-2013 μόρια 75
 11. Χατζηδάκης Νικόλαος                       αρ. πρωτ. 21672/12-2013    μόρια 75
 12. Κανακάρης Ιωάννης                           αρ. πρωτ. 19681/4-6-2013 μόρια 70
 13. Σαρίκης Θεόδωρος – Χρήστος          αρ. πρωτ. 20963/10-6-2013 μόρια 70
 14. Κικίλια Ελευθερία                              αρ. πρωτ. 21936/14-6-2013 μόρια 70
 15. Ρηγοπούλου Αλεξάνδρα – Ηλιάνθη αρ. πρωτ.22137/14-6-2013 μόρια 70
 16. Σκρέτη Κυριάκο                                 αρ. πρωτ. 20503/7-6-2013 μόρια 70
 17. Καρόζης Ευάγγελος                             αρ. πρωτ. 21448/11-6-2013 μόρια 65
 18. Τσόλκας Αβάπτιστο                             αρ. πρωτ. 21715/13-6-2013 μόρια 65
 19. Μορφοπούλου Μαρία                          αρ. πρωτ. 22044/14-6-2013 μόρια 65
 20. Μορφοπούλου Νίκη                            αρ. πρωτ. 22045/14-6-2013 μόρια 65
 21. Κοροβέση Αγγελική                           αρ. πρωτ. 20239/6-6-2013 μόρια 65
 22. Ασημοκοπούλου Ευλαβία                    αρ. πρωτ. 21681/12-6-2013 μόρια 60
 23. Καρμή Ολγα                                         αρ. πρωτ. 22129/14-6-2013 μόρια 60
 24. Μπελίτσος Αθανάσιος                        αρ. πρωτ. 20237/6-6-2013 μόρια 60
 25. Μιχαλόπουλος Σωτήριος                     αρ. πρωτ. 21680/12-6-2013 μόρια 60
 26. Φούκα Εβελίνα – Αννα                      αρ. πρωτ. 20773/10-6-2013 μόρια 60
 27. Μαρίνου Σωτηρία                              αρ. πρωτ. 21921/14-6-2013 μόρια 55
 28. Μεγαλακάκης Εκτωρας                    αρ.πρωτ. 21712/13-6-2013 μόρια 55
 29. Παλαπέλας Βασίλειος                         αρ.πρωτ. 21947/14-6-2013 μόρια 50
 30. Παλαπέλα   Ιφιγένεια                          αρ. πρωτ. 21945/14-6-2013 μόρια 50
 31. Αντωνοπούλου Ευαγγελία                  αρ. πρωτ. 21476/11-6-2013 μόρια 50
 32. Χαλδαίος Δημήτριος                           αρ. πρωτ. 19194/31-5-2013 μόρια 45
 
 
 
Εισάγονται :
      1 . Λύρη αβάπτιστο αρ. πρωτ 21730/13-6-2013 μόρια 95 στον Δ΄ Βρεφ. Σταθμό Αγ. Αναργύρων
      2.Δημητριάδου αβάπτιστο αρ. πρωτ. 20966/10-6-2013 μόρια 95 στον Ε΄ Βρεφ. Σταθμό Αγ. Αναργύρων
      3. Μηλιώνη αβάπτιστο θήλυ αρ. πρωτ. 19360/3-6-2013 μόρια 90 στον Ε΄Βρεφ. Σταθμό Αγ. Αναργύρων
     4. Μηλιώνη αβάπτιστο άρρεν αρ. πρωτ. 19361/3-6-2013 μόρια 90 στον Ε΄Βρεφ. Σταθμό Αγ. Αναργύρων.
    5. Μπουζούμη αβάπτιστο αρ. πρωτ. 19592/4-6-2013 μόρια 90 στον Ε΄Βρεφ.
Σταθμό Αγ. Αναργύρων
   6. Βορύλλας Αντώνιος αρ. πρωτ. 22133/14-6-2013 μόρια 80 στον Ε΄Βρεφ. Σταθμό Αγ. Αναργύρων
 
 
 
 
 
 
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
1. Γκίνου Ειρήνη – Μαγδαληνή                  αρ. πρωτ. 21809/13-6-2013 μόρια 80
2. Μπάφας Αντώνιος – Γεώργιος              αρ. πρωτ. 21621/12-6-2013    μόρια 80
3. Μάντης Μάξιμος – Αγγελος                    αρ. πρωτ. 19988/5-6-2013     μόρια 80
4. Κατσώρης Δημήτριος                               αρ. πρωτ. 22119/14-6-2013 μόρια 80
5. Καραγιαννίδης Ανδρέας                           αρ. πρωτ. 21972/14-6-2013 μόρια 80
6. Πίττας Αγγελος                                          αρ. πρωτ. 17136/20-5-2013 μόρια 75
7. Κουμάση Ελένη – Μαρία                          αρ. πρωτ. 21840/13-6-2013 μόρια 75
8. Λύκουρα Νίκη – Αλίκη                            αρ. πρωτ. 21642/12-6-2013  μόρια 70
9. Llupi   Domeniki                                       αρ. πρωτ. 20630/7-6-2013   μόρια 70
10.Llupi Laura                                               αρ. πρωτ. 20631/7-6-2013  μόρια 70
11. Llupi Elisabet                                          αρ. πρωτ. 20633/7-6-2013  μόρια 70
12. Κορφιάτης Γρηγόρης                              αρ. πρωτ. 19905 /5-6-2013   μόρια 70
13. Μπακαράς Κων/νος                                 αρ. πρωτ. 22078/14-6-2013 μόρια 70
14. Di MaggioΜάξιμος – Ζώης                   αρ. πρωτ. 21685/12-6-2013 μόρια 70
15. Σχοινάς Αναστάσιος                                 αρ. πρωτ. 18657/29-5-2013 μόρια 65
16. Κεφαλάς Νικόλαος                                   αρ. πρωτ. 18699/29-5-2013 μόρια 65
17. Μπαλογιάννη Ελένη                                 αρ. πρωτ. 19487/4-6-2013 μόρια 65
18. Κονιτοπούλου Μαρία                              αρ. πρωτ./ 19733/4-6-2013 μόρια 65
19. Καλογερόπουλος Σπυρίδων                    αρ.πρωτ. 20525/7-6-2013 μόρια 65
20. Μπόσκου Χρυσούλα                                αρ. πρωτ. 21540/12-6-2013 μόρια 65
21.HasramaΜάριος                                          αρ. πρωτ. 20228/6-6-2013 μόρια 65
22. Χαριζανάκης Πασχάλης                              αρ. πρωτ. 20018/5-6-2013 μόρια 65
23. Μαργαρίτη Αρτεμις                                   αρ. πρωτ. 21785/13-6-2013 μόρια 65
24. Δούλος Δημοσθένης                                   αρ. πρωτ. 22120/14-6-2013 μόρια 65
25. Meeruan Minhat                                      αρ. πρωτ. 22030/14-6-2013 μόρια 65
26.Meeruan Jinira                                          αρ.πρωτ. 22028/14-2013  μόρια 65
27. Μποφίλιος Χρήστος                                  αρ. πρωτ. 21766/13-6-2013 μόρια 65
28. Kyri Eftalia                                               αρ. πρωτ. 18933/30-5-2013 μόρια 60
29. Αλμπάνη Νικολέτα                                   αρ. πρωτ. 20170/6-6-2013 μόρια 60
30.Κοντοπίδη Ευδοξία                                   αρ. πρωτ. 20222/6-6-2013 μόρια 60
31. Τσιλίκας Γεώργιος                                   αρ. πρωτ. 20485/7-6-2013 μόρια 60
32.Αναστασίου Ιωάννης                                 αρ. πρωτ. 21236/11-6-2013 μόρια 60
33. Αξαοπούλου Ολγα                                    αρ. πρωτ. 21635/12-6-2013 μόρια 60
34. Χαραλαμπίδης Αντώνιος                          αρ. πρωτ. 21815/13-6-2013 μόρια 60
35. Αρχοντή Μαρία                                          αρ. πρωτ. 21731/13-6-2013 μόρια 60
36. Κυριακοπούλου Αθανασία                      αρ. πρωτ. 21985/14-6-2013   μόρια 60
37. Καρκάνη Δανάη                                         αρ. πρωτ. 21658/12-6-2013 μόρια 55
38. Καρκάνης Ορέστης                                  αρ. πρωτ. 21656/12-6-2013  μόρια 55
39. Μπάστα Ελισσάβετ                                    αρ. πρωτ. 20275/6-6-2013 μόρια 55
40. Μπάστα Αλεξία – Μαρία                     αρ. πρωτ. 20274/6-6-2013   μόρια 55
41. Παπακώστας Μαυρονάσιος Ανδρέας   αρ. πρωτ. 20341/6-6-2013  μόρια 55
42. Κώτσης Βασίλης                                     αρ. πρωτ. 21939/14-6-2013  μόρια 55
43. Λαμπρούσης Γρηγόρης                          αρ. πρωτ. 21841/13-6-2013 μόρια 55
44. Matraku Huliana                                    αρ. Πρωτ. 21538/12-6-2013 μόρια 50    
45. Αντωνόπουλος Ιωάννης – Εμμανουήλ      αρ. πρωτ. 22081/14-6-2013 μόρια 45
46. Νικολοπούλου Ζαμπέτα                           αρ. πρωτ. 21933/14-6-2013 μόρια 45
47. Πιπερίδης Θεόδωρος                                αρ. πρωτ. 21391/11-6-2013 μόρια 45
48. Νερωμυλιώτη Αικατερίνη                     αρ. πρωτ. 22110/14-6-2013  μόρια 40
49. Βρυώνης Λύσανδρος                                αρ. πρωτ. 21790/13-6-2013 μόρια 40
50. Μπουτσικάρης Κων/νος                            αρ. πρωτ. 20168/6-6-2013 μόρια 25
51. Ηλία Μαρία – Ελένη                       αρ. πρωτ. 18695/29-5-2013 ελλιπή στοιχεία
52. Ράπτη Ζωή – Δέσποινα                αρ. πρωτ. 18646/29-5-2013   ελλιπή στοιχεία
53. Zahiu Gheorge – Eugen                αρ. πρωτ. 22190/17-6-2013 ελλιπή στοιχεία
54. Παπαδάτου Ευμορφία                   αρ. πρωτ. 22015/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
55. Μαρκαντωνάτος Αντώνης             αρ. πρωτ. 21844/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
56. Μπαφαλούκος Κων/νος                  αρ. πρωτ. 21842/13-6-2013 απορρίπτεται
 
Σύνολο εισακτέων από 1 εως 30
Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
    ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
 
1.Δρομπόνη Κων/να                                       αρ. πρωτ. 19629/4-6-2013    μόρια 95
2. Αντωνίου Μαρία – Ελένη                          αρ. πρωτ. 22612/18-6-2013 μόρια 95
3. Μαυρογένη Δανάη                                      αρ. πρωτ. 20212/6-6-2013   μόρια 85
4. Γιάκαλου Αγγελική – Νικολέτα                αρ. πρωτ. 21238/11-6-2013 μόρια 85
5. Θρεψιάδη Αικατερίνη                                αρ. πρωτ. 21823/13-6-2013 μόρια 80
6. Τριανταφυλλίδης Κων/νος                         αρ. πρωτ. 21061/11-6-2013 μόρια 80
7. Μάργαρη Νεκταρία                                   αρ. πρωτ. 17776/23-5-2013  μόρια 80
8. Τυράσκης Βίκτωρ- Παναγιώτης               αρ. πρωτ. 18391/28-5-2013 μόρια 80
9. Κλή Πανωραία                                            αρ. πρωτ. 21748/13-6-2013 μόρια 80
10. Σελούντου Αρετή                                      αρ. πρωτ. 17360/21-5-2013 μόρια 80
11. Κατσούδα Νίκη                                         αρ. πρωτ. 21345/11-6-2013 μόρια 80
12. Μπαλτάσης Γρηγόρης                              αρ. πρωτ. 19773/4-6-2013 μόρια 75
13. Δήμας Ιωάννης                                         αρ. πρωτ. 19939/5-6-2013 μόρια 75
14. Δήμας Περικλής                                       αρ. πρωτ. 19952/5-6-2013 μόρια 75
15. Λίτσας Σπύρος – Νεκτάριος                    αρ. πρωτ. 20235/6-6-2013 μόρια 75
16. Καμπιώτης Δημήτρης                              αρ. πρωτ. 20566/7-6-2013 μόρια 75
17. Σκανδάλης Βασίλης                                  αρ. πρωτ. 21389/11-6-2013 μόρια 75
18. Μαζαράκος Οδυσσέας – Χρήστος          αρ. πρωτ. 20776/10-6-2013 μόρια 75
19. Κούτσουρη Παναγιώτα                           αρ. πρωτ. 21552/12-6-2013 μόρια 75
20. Πανουτσοπούλου Μαρία – Γκλάντυς      αρ. πρωτ. 21784/13-6-2013 μόρια 75
21. Καραβοκύρη Αννα – Μαρία                     αρ./ πρωτ. 21952/14-6-2013 μόρια 75
22. Κρίνη Ελένη                                            αρ. πρωτ. 22350/17-6-2013   μόρια 75
23. Νινιός Παντελεήμων                               αρ. πρωτ. 22328/17-6-2013   μόρια 75
24. Μουρελάτος Γεράσιμος                           αρ. πρωτ. 20572/7-6-2013   μόρια 70
25. Πανοηλία Ελευθερία                               αρ. πρωτ. 18392/28-5-2013   μόρια 70
26. Ρίνα Μπριόνα                                              αρ. πρωτ. 20233/2-5-2013 μόρια 70
27. Καταπόδη Νίκη -Νιόβη                            αρ. πρωτ. 22009/14-6-2013 μόρια 70
28. Γεωργούλια Ανθή                                       αρ. πρωτ. 18108/27-5-2013 μόρια 65
29. Παππάς Ελευθέριος                                   αρ. πρωτ. 18589/29-5-2013 μόρια 65
30.Tafili   Emili                                            αρ. πρωτ. 19927/5-6-2013 μόρια 65
31. Αγγελόπουλος Γεώργιος                          αρ. πρωτ. 20562/7-6-2013 μόρια 65                                        
32.Xhesika Kuka                                           αρ. πρωτ. 20574/7-6-2013 μόρια 65
33. Πυροβολάκης Ευτύχιος                αρ. πρωτ. 21822/13-6-2013    μόρια 65   34.Σπηλιώτης Κων/νος                                αρ. πρωτ. 21779/13-6-2013   μόρια 65
35.Μελάκη Αναστασία                                  αρ. πρωτ. 21804/13-6-2013 μόρια 65
36.Παπαδόπουλος Χαράλαμπος                   αρ. πρωτ. 22125/14-6-2013 μόρια 65
37.Τόπι Φίλιππος                                          αρ. πρωτ. 17735/23-5-2013 μόρια 60
38.Αϊβαζίδης    Θεόδωρος                              αρ. πρωτ. 19830/5-6-2013 μόρια 60
39.Τσέντζου Μαρίνα – Νεφέλη                    αρ. πρωτ. 21926/14-6-2013 μόρια 60
40.Κριμιτζάς   Αντώνιος                                 αρ. πρωτ. 20529/ 7-6-2013  μόρια 60
41 .Κρεμυζάς Ευάγγελος                                αρ. πρωτ. 21598/12-6-2013   μόρια 60
42.Reka Marie                                               αρ. πρωτ.21628/12-6-2013     μόρια 60
43.Τερτίπης Παναγιώτης                             αρ. πρωτ. 20996/10-6-2013 μόρια 55
44.Καραγκιοζίδης   Πέτρος                           αρ. πρωτ. 19967/5-6-2013 μόρια 55
45.Δαρδαγανίδη Ισμήνη                              αρ. πρωτ. 21336/11-6-2013 μόρια 55
46.Καβατζικλή    Μαρία – Ελένη                αρ. πρωτ. 21808/13-6-2013 μόρια 55
47. Λαμέ Γεώργιος                                         αρ. πρωτ. 19369/3-6-2013 μόρια 50
48. Καραγιαννάκη Ελένη                              αρ. πρωτ. 20849/10-6-2013 μόρια 50
49. Πυρούδης Ευάγγελος                              αρ. πρωτ. 21851/13-6-2013 μόρια 50
50. Μώρος Αντώνιος – Γεώργιος                 αρ. πρωτ. 21745/13-6-2013 μόρια 50
51. Λίβας Δημήτρης                                      αρ. πρωτ. 21811/13-6-2013 μόρια 45
52. Σαρρή Μελίνα – Ελευθερία                     αρ. πρωτ. 21996/14-6-2013 μόρια 45
53. Γκιόλιας Κων/νος                                     αρ. πρωτ. 19610/4-6-2013/ μόρια 40
54. Κατωπόδη Ελένη                                    αρ. πρωτ. 22035/14-6-2013 μόρια 40
55. Παπαγιαννόπουλος Σπύρος                   αρ. πρωτ. 21843/13-6-2013 μόρια 30
56. Νούση Ναταλία                                          αρ. πρωτ. 21967/14-6-2013 μόρια 25
57. Ντιμαρέλη Αναστασία                     αρ. πρωτ. 19978/5-6-2013 ελλιπή στοιχεία
58. Τεννές Χάραλαμπος –Σταμάτης      αρ. πρωτ. 20696/7-6-2013 ελλιπή στοιχεία
59. Αντωνέλλου Αικατερίνη                 αρ. πρωτ. 20762/10-6-2013 ελλιπή στοιχεία
60. Νακάκης Ηρακλής                         αρ. πρωτ. 21816/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
61. Νακάκη Ευαγγελία                         αρ. πρωτ. 21818/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
62. Φώτη Δανάη                                   αρ. πρωτ. 21880/14-6-2013 ελλιπή στοιχεία
63. Αντωνίου Μελίνα – Τερέζα         αρ. πρωτ. 21891/14-6-2013 ελλιπή στοιχεία
64. Κωνσταντακοπούλου – Κατσούρη Ευαγγελία αρ.πρωτ. 21633/12-6-2013
     απορρίπτεται.
 
Σύνολο εισακτέων από 1 εως 20
 
 
Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
        ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 
1.Καραγιάννης Παναγιώτης                          αρ. πρωτ. 21994/14-6-2013 μόρια 95
2. Μούσκας Γεώργιος                                    αρ. πρωτ. 21819/13-6-2013 μόρια 90
3. Γιδάκος Μιχαήλ                                           αρ. πρωτ. 22079/14-6-2013 μόρια 90
4. Παπαδάκη Μελίνα                                      αρ. πρωτ. 19920/5-6-2013 μόρια 85
5. Χατζάκης Ιωάννης                                      αρ. πρωτ. 20709/10-6-2013 μόρια 85
6. Κοτρόζος Αναστάσιος                               αρ. πρωτ. 21810/13-6-2013 μόρια 85
7. Χιωτέλης αβάπτιστο                                  αρ. πρωτ. 21835/13-6-2013 μόρια 85
8. Γιαννόπουλος Μάξιμος – Γκοντσάρ         αρ. Πρωτ. 21846/13-6-2013 μόρια 85
9. Μάργαρη Μαρία                                       αρ. πρωτ. 1774/23-5-2013 μόρια 80
10. Biti Kostandina                                           αρ. πρωτ. 20668/7-6-2013 μόρια 80
11. Μακρυγιάννη Ολγα                                    αρ. πρωτ. 21600/12-6-2013 μόρια 80
12. Μακρυγιάννης Χρήστος                             αρ. πρωτ. 21603/12-6-2013 μόρια 80
13. Δημητροκάλλη Ευδοκία                           αρ. πρωτ. 21783/13-6-2013 μόρια 80
14. Μελαχροπούλου Βιολέττα                      αρ. πρωτ. 19000/30-5-2013 μόρια 70
15. Παπαδόπουλος Φανούριος                         αρ. πρωτ. 19255/3-6-2013 μόρια 70
16. Τασσοπούλου Αβάπτιστο                           αρ. πρωτ. 20141/6-6-2013 μόρια 70
17. Τασιούλη Δανάη                                         αρ. πρωτ. 21003/10-6-2013 μόρια 70
18. Αυλωνίτη  Αβάπτιστο                                 αρ. πρωτ. 21749/13-6-2013 μόρια 70
19. Θρεψιάδη Αβάπτιστο                               αρ. πρωτ. 21825/13-6-2013 μόρια 70
20. Pando Αβάπτιστο                                      αρ. πρωτ. 21834/13-6-2013 μόρια 65
21. Μπουστρής Γεώργιος                                αρ. πρωτ. 21535/12-6-2013 μόρια 65
22. Οικονόμου Αβάπτιστο                               αρ. πρωτ. 20538/7-6-2013 μόρια 65
23. Μοιρότσου Σταυρούλα                               αρ. πρωτ. 20342/6-6-2013 μόρια 60
24. Κυρολλάρης Σωτήρης                              αρ. πρωτ. 21827/13-6-2013 μόρια 60
25. Παπάζογλου Νεφέλη – Ελένη                   αρ. πρωτ. 21978/14-6-2013 μόρια 60
26. Παπάζογλου Λήδα – Λουκία                     αρ. πρωτ. 21979/14-6-2013 μόρια 60
27. Τσέντζου Χριστίνα – Ραφαέλα                αρ. πρωτ. 21929/14-6-2013 μόρια 60
28. Λίνδος Δημοσθένης                                     αρ. πρωτ. 21683/12-2013 μόρια 60
29. Σαλαπασίδου Φανή                                      αρ. πρωτ. 19628/4-6-2013 μόρια 55
30. Bruzzi Ναταλία                                           αρ. πρωτ. 21984/14-6-2013 μόρια 55
31. Μητραλέξης Νικόλαος                                αρ. πρωτ. 20932/10-6-2013 μόρια 40
32. Πάκου Χριστίνα                                           αρ. πρωτ. 22079/14-6-2013 μόρια 30
33. Γκίνου Μαρίνα                                    αρ. πρωτ. 22357/17-6-2013 απορρίπτεται
 
Σύνολο εισακτέων 1 εως 8
Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
     ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
 
1. Αγγέλου Θεόδωρος                                    αρ. πρωτ. 18952/30-5-2013   μόρια 80
2. Αγγέλου Παναγιώτης                                 αρ. πρωτ. 18951/30-5-2013    μόρια 80
3. Κώτσιας Χρήστος                                       αρ. πρωτ. 21371/11-6-2013 μόρια 80
4. Ρήγα Ζωή                                                     αρ. πρωτ. 20026/5-6-2013 μόρια 80
5. Καραγιάκας Νικόλαος                                αρ. πρωτ. 21881/14-6-2013 μόρια 75
6. Νίκας Κων/νος                                              αρ. πρωτ. 21833/13-6-2013 μόρια 75
7. Βογιατζής Μιχαήλ                                     αρ. πρωτ. 22980/19-6-2013   μόρια 75
8. Λεμπέκας Γιώργος                                     αρ. πρωτ. 21829/13-6-2013 μόρια 65
9. Ραλλής Χρήστος – Γεώργιος                      αρ. πρωτ. 19081/31-5-2013 μόρια 50
10. Πρεμέτη Παρασκευή                                 αρ. πρωτ. 20873/10-6-2013 μόρια 50
11.Ζορμπά αβάπτιστο θύλη                          αρ. πρωτ. 21298/11-6-2013 μόρια 50
12. Ζορμπάς αβάπτιστο άρρεν                     αρ. πρωτ. 21301/11-6-2013 μόρια 50
13. Βαλελής Παναγιώτης                               αρ. πρωτ. 21683/12-6-2013 μόρια 50
14. Μονογυιός Θεόδωρος                               αρ. πρωτ. 21807/13-6-2013 μόρια 50
15. Σακελλαρίου Μαρία – Ανδρομάχη           αρ. πρωτ. 24578/28-6-2013 μόρια 45
16. Τσολάκη Χριστίνα                          αρ. πρωτ. 21812/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
17. Τσολάκη Βασιλική                          αρ. πρωτ. 21821/13-6-2013 ελλιπή στοιχεία
18. Γκότσης Γιώργος                             αρ. πρωτ. 20896/10-6-2013 απορρίπτεται
 
 Σύνολο εισακτέων από 1 εως 14
 
 
 
 
Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
        ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 
1.Κάστρου Αλεξάνδρα                                   αρ. πρωτ. 22096/14-6-2013 μόρια 100
2. Δημητράς Ιωάννης – Μιχαήλ                   αρ. πρωτ. 18950/30-5-2013 μόρια 85
3. Σύρμας Γεώργιος                                       αρ. πρωτ. 21756/13-6-2013 μόρια 85
4. Σμυρλής Κων/νος                                     αρ. πρωτ. 19626/4-6-2013 μόρια 80
5. Φυτούση Ελένη                                         αρ. πρωτ. 20215/6-6-2013 μόρια 80
6. Κώτσιας Αλέξανδρος                                  αρ. πρωτ. 21369/11-6-2013 μόρια 80
7. Κούδα Αικατερίνη                                    αρ. πρωτ. 22094/14-6-2013 μόρια 75
8. KumarΑβάπτιστο                                       αρ. πρωτ. 21648/19-6-2013 μόρια 75
9. Τσέκος Αχιλλέας                                         αρ. πρωτ. 21973/14-5-2013 μόρια 70
10. Μαυράκης Αναστάσιος                            αρ. πρωτ. 18921/30-5-2013 μόρια 65
11. Σαλαγιάννης Φώτιος                                 αρ. πρωτ. 21253/11-6-2013 μόρια 65
12. Σουσάϊ  Ηλιάνα                                          αρ. πρωτ. 19872/5-6-2013 μόρια 60
13. Παπαδόπουλος Αβάπτιστο                         αρ. πρωτ. 21687/12-6-2013 μόρια 55
14. Ράλλη Μαρία                                             αρ. πρωτ. 19082/31-5-2013  μόρια 50
15. Χαρίτου Μαργαρίτα                                  αρ. πρωτ. 21839/13-6-2013 μόρια 50
16. Βερτσώνης Παναγιώτης                           αρ. πρωτ. 21906/14-6-2013 μόρια 45
17. Λιβανός Ιωάννης                                        αρ. πρωτ. 21370/11-6-2013 μόρια 40
18. Lukas Suloti                                     αρ. πρωτ. 21969/14-6-2013 ελλιπή στοιχεία
19. Σοφιαδέλλη Μαρία                           αρ. πρωτ. 19605/14-6-2013 απορρίπτεται
20. Ντόβουλου Ραφαέλα – Γεωργία        αρ. πρωτ. 20557/7-6-2013 απορρίπτεται
 
Εισακτέα από 1 εως 7
 
Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
      ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. Πούλιου Ιωάννα                                            αρ. πρωτ. 20294/6-6-2013 μόρια 100
2. Κομιανός Αριστείδης – Συμεών                  αρ. πρωτ. 18355/28-5-2013 μόρια 95
3. Σακελλαρίου Δημήτρης                               αρ. πρωτ. 21966/14-6-2013 μόρια 90
4. Κολιογεώργης Μελέτιος                             αρ. πρωτ. 21961/14-6-2013 μόρια 85
5. Μηζύθρας Παναγιώτης                                 αρ. πρωτ. 19347/3-6-2013 μόρια 75
6. Παππού Δέσποινα                                          αρ. πρωτ. 19561/4-6-2013 μόρια 75
7. Χατζηαντωνίου Ανάργυρος                         αρ. πρωτ. 21607/12-6-2013 μόρια 75
8. Κυριαζής Αγγελος                                       αρ. πρωτ. 20893/10-6-2013 μόρια 75
9. Ζαρλακούτης Ιωάννης – Δημήτριος           αρ. πρωτ. 24035/26-6-2013 μόρια 70
10. Βισβίκης Λάμπρος                                     αρ. πρωτ. 18480/28-5-2013 μόρια 70
11. Κουτσόπουλος Θεόδωρος                          αρ. πρωτ. 19708/4-6-2013 μόρια 70
12. Γιαννέλος Νικόλαος                                    αρ. πρωτ. 21113/11-6-2013 μόρια 70
13. Μέκρα Μαριάνθη                                        αρ. πρωτ. 20816/10-6-2013 μόρια 70
14. Κλήμη Μαρίνα – Φυγαλεία                       αρ. πρωτ. 18688/29-5-2013 μόρια 70
15. Σίσκας Κων/νος                                           αρ. πρωτ. 21832/13-6-2013 μόρια 70
16. Γεωργοτόλη Ειρήνη                                   αρ. πρωτ. 22031/14-6-2013 μόρια 70
17. Μπούμπας Γεώργιος                                   αρ. πρωτ. 21534/12-6-2013 μόρια 70
18. Μπάντου Γεωργία                                       αρ. πρωτ. 19781/4-6-2013 μόρια 70
19. Λαδογιάννης Γεώριος                                  αρ. πρωτ. 21605/12-6-2013 μόρια 70
20. Πόντου Μαριάννα                                        αρ. πρωτ. 21820/13-6-2013 μόρια 70
21. Γιώτας Ευάγγελος                                       αρ. πρωτ. 19316/3-6-2013 μόρια 65
22. Βογιατζάκης Αναστάσιος                           αρ. πρωτ. 20889/10-6-2013 μόρια 65
23. Χωρινός Ιωάννης                                 αρ. πρωτ. 21582/12-6-2013  μόρια 65
24. Φετοκάκη Βασιλική                             αρ. πρωτ. 21740/13-6-2013 μόρια 65
25. Ελευθεριάδου Ευανθία                         αρ. πρωτ. 21845/13-6-2013 μόρια 60
26. Πετράκη Μαρία                                    αρ. πρωτ. 220121/14-6-2013 μόρια 60
27. Τράπαλη Βασιλική                               αρ. πρωτ. 21855/13-6-2013   μόρια 60
28. Βάσσης Γεώργιος                                  αρ. πρωτ. 20658/7-6-2013 μόρια 60
29. Μπερμπάτη Μαργαρίτα                       αρ. πρωτ. 21155/11-6-2013 μόρια 60
30. Σταμούλη Κωνσταντία                         αρ. πρωτ. 21624/12-6-2013 μόρια 60
31. Περάκη Βασιλική                                 αρ. πρωτ. 21125/11-6-2013 μόρια   60
32. Ρούντης Χρήστος                                  αρ. πρωτ. 19596/4-6-2013    μόρια 55
33. Minea Bianca – Χαραλαμπία               αρ. πρωτ. 20024/5-6-2013 μόρια 55
34. Λιάπη Ζωή                                            αρ. πρωτ. 20526/7-6-2013  μόρια 55
35. Προβατάρης Αναστάσιος                     αρ.πρωτ. 19042/31-5-2013  μόρια 55
36. Ορέστης Απόστολος – Ιωακείμ           αρ. πρωτ. 21971/14-6-2013 μόρια 50
37. Τσιριμώκου Σεβαστιανή                      αρ. πρωτ. 21636/12-6-2013   μόρια 50
38. Γαζής Ελεύθεριος                                 αρ. πρωτ. 21830/13-6-2013 μόρια 50
39. Παπαδοπούλου Νεφέλη                        αρ. πρωτ. 20646/7-6-2013   μόρια 50
40. Τάτσιου Λυδία                                       αρ. πρωτ. 19900/5-6-2013   μόρια 45
41. Δεμερτζής Εμμανουήλ                          αρ. πρωτ. 19509/4-6-2013   μόρια 45
42. Φραγκόπουλος Ιωάανης                       αρ. πρωτ. 22024/14-6-2013 μόρια 45
43. Βαής Ιωάννης                                        αρ. πρωτ. 21814/ 13-6-2013 μόρια 45
44. Μαστρογιάννης Ιωάννης                      αρ. πρωτ. 21813/13-6-2013 μόρια 45
45. Καστανιά Μαρία                                   αρ. πρωτ. 21739/13-6-2013 μόρια 45
46. Αϊδωνίδη Αρτεμις                                αρ. πρωτ. 22025/14-6-2013 μόρια 40
47. Μπούμας Κυριάκος                              αρ. πρωτ. 21852/13-6-2013 μόρια 40
49. Κωσταράγκου Βαρβάρα – Θάλεια      αρ. πρωτ. 21684/12-6-2013 μόρια 35
50. Μαυρογιώργου Νικολαϊς – Μυρτώ    αρ. πρωτ. 21702/12-2013 μόρια 25
51. Κουτσοδόντη Ναταλία                         αρ. πρωτ. 19964/5-6-2013 απορρίπτεται
 
Εισακτέα από 1 εως 20
 
Ε΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
    ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
1. Λαζαρίδης Κων/νος                               αρ.πρωτ. 20119/6-6-2013 μόρια 85
2. Δράκος Θεοχάρης                                  αρ. πρωτ. 20179/6-6-2013 μόρια 80
3.Κοντός Χρήστος                                        αρ. πρωτ. 20926/10-6-2013 μόρια 80
4. Μπούρδος Ιωάννης                                  αρ. πρωτ. 20884/10-6-2013 μόρια 80
5. Πάντος Οδυσσέας                                     αρ. πρωτ. 22017/14-6-2013 μόρια 80
6. Φιρφιλιώνης Σωτήρης – Εφραίμ       αρ. πρωτ. 21639/12-6-2013 μόρια 80
7. Γενναίου Αναστασία                            αρ. πρωτ. 21787/13-6-2013 μόρια 75
8. Κασσελούρη Λυδία                             αρ. πρωτ. 21789/13-6-2013 μόρια 75
9. Ξαγοράρη Μαρία                                    αρ. πρωτ. 22061/14-6-2013 μόρια 75
10. Γαλάνη Στυλιανή                                    αρ. πρωτ. 21778/13-6-2013 μόρια 70
11. Αποστολόπουλος Γεώργιος                    αρ. πρωτ.20196/6-6-2013 μόρια 70
12. Κλήμη Χριστίνα                                      αρ. πρωτ. 18690/29-5-2013 μόρια 70
13. Καλογερής Αβάπτιστο                          αρ .πρωτ. 21104/11-6-2013 μόρια 70
14. Χωρινός Αλέξανδρος                            αρ. πρωτ. 21584/12-6-2013 μόρια 65
15. Μπαλοδήμας Λεωνίδας                          αρ. πρωτ. 21017/10-6-2013 μόρια 65
16. Bury Maksymilian                                   αρ. πρωτ. 21836/13-6-2013 μόρια 60
17. Χρονάκης Ορέστης                                 αρ. πρωτ. 20262/6-6-2013 μόρια 60
18. Νικολάου Αριάδνη                                  αρ. πρωτ. 19235/3-6-2013 μόρια 60
19. Φατούρος Παύλος                                   αρ. πρωτ. 19261/3-6-2013 μόρια 60
20. Βρεττού Αβάπτιστο                                αρ. πρωτ. 19869/5-6-2013 μόρια 55
21. BashoΑλέξανδρος                                  αρ. πρωτ. 20756/10-6-2013 μόρια 55
22. Κωστοπούλου Σταυρούλα                     αρ. πρωτ. 21375/6-6-2013 μόρια 45
23. Κωνσταντίνου Αβάπτιστο                      αρ. πρωτ. 22018/14-6-2013 μόρια 45
24. Δούλη Φωτεινή                                      αρ. πρωτ. 20019/14-6-2013 μόρια 40
25. Χαρίτος Δημήτρης                           αρ. πρωτ. 22057/14-6-2013 ελλιπή στοιχεία
26. Καϊσής Ευάγγελος                               αρ. πρωτ. 21850/13-6-2013 απορρίπτεται
            
 
Εισακτέα από 1 εως 9
 
 
 
 
Σημείωση : Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 29 Ιουλίου 2013 έως 1η Αυγούστου 2013.
 
 
 
 
                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
                                                                     ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
  
 
 
 
 
 
 

Share this post