ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Ράνιας Αντωνοπούλου και του τέως Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα, υπογράφηκε η σύμβαση σύστασης του ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, και του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Σαράντη, ως δικαιούχου στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)».

Μέσω αυτού του λογαριασμού, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα επιχορηγήσει τον Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού με το σύνολο ή μέρος του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των ενταγμένων στο ως άνω πρόγραμμα έργων, στα οποία θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι

ο Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού

θα απασχολήσει 341 ανέργους λαμβάνοντας επιχορήγηση

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ύψους 102.743,30 ευρώ.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνει, στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει όλη η κοινωνία και ιδιαίτερα οι περιοχές με αυξημένη ανεργία, τον ρόλο του ως κρίσιμου χρηματοδοτικού μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και στήριξης των πολιτικών για την οικονομική ανάκαμψη και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Μοιράσου την σελίδα