ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ – Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης συμμετείχε στις εργασίες του τακτικού Συνέδριου της ΚΕΔΕ 1-3 Δεκεμβρίου που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του στο σώμα των συνέδρων έχει ως εξής:

«Ο διάλογος για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανοίξει σε όλες του τις διαστάσεις και τη θεματολογία. Έχουν δημοσιοποιηθεί σκέψεις και προτάσεις από την πλευρά  του Υπουργείου, από την πλευρά του ΔΣ της ΚΕΔΕ, από τις ΠΕΔ, από συναδέλφους Δημάρχους,  μέσα από επιστημονικές μελέτες που καταρτίσθηκαν.

Στο σύνολο αυτό των απόψεων που διακινούνται πιστεύω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει κοινούς τόπους. Δηλαδή επισημάνσεις για τα υπάρχοντα προβλήματα και την κατεύθυνση των προτεινόμενων λύσεων, που συγκλίνουν αντικειμενικά.

Είναι περίπου ομόφωνη η διαπίστωση ότι οφείλουμε να επανεξετάσουμε τις αρμοδιότητες του Πρώτου Βαθμού. Να αντιμετωπίσουμε τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων με την κεντρική κυβέρνηση και την αιρετή Περιφέρεια, με χρήση της αρχής της επικουρικότητας και του τεκμηρίου της εντοπιότητας.

Είναι κοινό από όλους μας το αίτημα για ενίσχυση της Δημοκρατίας, των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας, διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών με σύγχρονα εργαλεία όπως η προτυποποίηση των διαδικασιών και η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Για πρωταγωνιστικό ρόλο των Δήμων στον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης. Σε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα προσδιορίζει με σαφήνεια και θα οριοθετεί τις αναπτυξιακές επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες και θα συγκεντρώνει τους πόρους και τις δυνάμεις στην υλοποίηση των  στόχων. Με ενεργότερο ρόλο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, τόσο στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών στοχεύσεων, όσο και στην υλοποίηση τους.

Για την  καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης. Με επανασχεδιασμό των Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. και  νέο Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων. Με προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων για την έγκαιρη κάλυψη των κενών σε προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων. Με σύστημα κινητικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα στηρίζεται στον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων. Με ανάσχεση της ιδιωτικοποίησης  και ισχυροποίηση του δημόσιου χαρακτήρα των κρίσιμων  υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Την  κατάργηση των πολλαπλών ελέγχων και αντικατάσταση τους από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των ΟΤΑ.

Την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών που έχει υποστεί τόσα πλήγματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιμισθία, τις αποζημιώσεις και την υποστήριξη του έργου των αιρετών.

Ενώ στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος θεωρώ ότι υπάρχει συναίνεση στην  καθιέρωση ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος για την εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων το οποίο παράλληλα επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση της Διοίκησης των Δήμων.

Και έρχομαι σε αυτό που είναι αντικειμενικά σ’ αυτή τη συγκυρία το μείζον, τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Δυστυχώς στο θέμα αυτό, αντί για την αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Αυτοδιοίκησης στα προβλεπόμενα νόμιμα πλαίσια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες περικοπές.

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2017 περιλαμβάνει την μείωση των πόρων των Δήμων κατά περίπου 220 εκατομμύρια, η οποία οφείλεται στην ολοκλήρωση της απόδοσης των παρακρατηθέντων προ του 2010 πόρων.

Με δεδομένη την μείωση των ΚΑΠ κατά περίπου 60% τα προηγούμενα χρόνια, η απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων αποτελούσε το οξυγόνο χάρη στο οποίο στάθηκε όρθια η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Η αφαίρεση αυτού του ποσού θα οδηγήσει την μεγάλη πλειονότητα των Δήμων σε αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών τους εξόδων, σε κλείσιμο των Δήμων ή σε μεγάλες επιβαρύνσεις των δημοτών.

Ενώ οι πόροι που μας αποδίδονται αυτά τα χρόνια είναι πολύ μικρότεροι των προβλεπόμενων από τον Νόμο, έχει δηλαδή δημιουργηθεί μια νέα γενιά παρακρατηθέντων. 

Όπως επίσης υπάρχει ένα άλλο ποσό που δικαιούνται φέτος οι Δήμοι λόγω των αυξημένων εσόδων από το ΦΠΑ κυρίως,  ποσό  επίσης σημαντικό.  Οπότε αντί για την αύξηση των πόρων μας λόγω αυξήσεων στα φορολογικά έσοδα του κράτους, έχουμε μείωση κατά 220 εκατομμύρια.

Αναμένουμε όλοι την τοποθέτηση σε λίγη ώρα του κ. Υπουργού για το φλέγον αυτό ζήτημα. Πρέπει όμως να είναι καθαρό ότι απαιτούμε τουλάχιστον την αναπλήρωση αυτών των 220 εκατομμυρίων το 2017 με οποιαδήποτε πρόσφορη διαδικασία.  

Επιστρέφοντας στο βασικό μας θέμα του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ, πιστεύω ότι οι κοινές επισημάνσεις που προανέφερα μπορούν μέσα από την παράταση του διαλόγου για κάποιους μήνες να αποτελέσουν τη βάση μιας επιτυχούς νέας ρύθμισης.

Ο κεντρικός μας εκφραστής, το ΔΣ της ΚΕΔΕ, ας αξιοποιήσει καλύτερα απ’ ότι μέχρι σήμερα τον χρόνο που απομένει με περισσότερο και σε βάθος διάλογο μεταξύ μας και με έμφαση του Προέδρου στα σημεία που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.

Και το Υπουργείο ας λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψη του τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις των αιρετών ώστε να επιτύχουμε τον ζητούμενο συνδυασμό εμβάθυνσης της δημοκρατίας, ενίσχυσης και όχι αποδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας, αξιοποίησης των πόρων και των στελεχών μας  και ενδυνάμωσης του αναπτυξιακού μας ρόλου».

Share this post