ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Α.Μ. 45/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με Α.Μ. 45/2017 "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων", προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης

 

κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Share this post