ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας του κωδικού 100 (Κοιν.Λειτουργοί για το Κοινωνικό Παντοπωλείο), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα του κωδικού 100 (Κοιν.Λειτουργοί για το Κοινωνικό Παντοπωλείο), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας του κωδικού 101 (Κοιν.Λειτουργοί για το Κοινωνικό Φαρμακείο), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα του κωδικού 101 (Κοιν.Λειτουργοί για το Κοινωνικό Φαρμακείο), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας του κωδικού 102 (Φαρμακοποιός), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα του κωδικού 102 (Φαρμακοποιός), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας του κωδικού 103 (Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων του κωδικού 103 (Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ), πατήστε εδώ

Για να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα του κωδικού 103 (Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ), πατήστε εδώ

Share this post