ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 15-7-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  30551
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039923-924                                              
Πληροφορίες: Ε. Καλτσά - Π. Ζάρας                       
E-mail: zaras@0087.syzefxis.gov.gr &                        
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                           
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και
                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
1. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
3. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
18. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
20. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΚΟΥΡΛΕΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥΣΕΒΑΣΤΗ
8. ΡΕΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΜΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΣΤΙΓΚΑΘΕΟΔΟΣΙΑ
24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
11.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
27. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
13.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
28. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ
15.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΜΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
31. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                                                 
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                    
1.ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                        
2.ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                    
Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                            ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ   ΤΣΕΛΕΚΑΣ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30551/15-7-2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 1.  
Αναμόρφωση του προυπολογισμού έτους 2011.
 
 1.  
Καθορισμός του χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2010. (Σχετ. το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006)
 
 1.  
Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου που εγκρίθηκαν στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού (άρθρο 21 Ν. 2190/1994)
 
 1.  
Έγκριση του προυπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
 1.  
Ορισμός μελών επιτροπών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
 1.  
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2011.
 
 1.  
Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης τριώροφου κτιρίου ιδιοκτησίας Ανθής Ντούφα για την στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων.
 
 1.  
Παραχώρηση στο Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Σπύρος Αποστόλου» της χρήσης και διαχείρισης των χώρων του Δήμου που προορίζονται για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
 
 1.  
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής μείωσης δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας.
 
 1.  
Έγκριση της αριθμ. 57/2011 μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης για το
έργο « Βιοκλιματική ανάπλαση οδού Κορωναίου» και υποβολή φακέλου για ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»
 
 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του   έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ» (Α.Μ. 12/2010).
 
 1.  
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Συντήρηση – ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων (επιστρώσεις) Α.Μ. 15/10)»
 
 1.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης εκτέλεσης του
έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, κλπ»
 
 1.  
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο 
«Κατασκευή πεζοδρομίων σε συνοικίες του Δήμου» (Α.Μ. 9/2010)
 
 1.  
Γνωμοδότηση που αφορά επανεπιβολή απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας
Δημητρίου Ζηνέλη στο Ο.Τ. 209 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
 
 1.  
Αίτημα της Αγγελικής Καραγκούνη – Γκατζιά για καθορισμό χώρου τοποθέτησης της προτομής.
 
 1.  
Κατανομή ποσού 8.940,57€ στις Σχολικές Επιτροπές Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Σχολικός Τροχονόμος» περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011.
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 141,37€ από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ στην κα Παναγιώτου Δήμητρα.
 
 
 
 
 
 

Share this post