ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2017 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ &
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


ΣΤΙΣ  22 ΜΑΪΟΥ 2017 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ                                         
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Οι αιτήσεις  εγγραφών - επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αρχίζουν  την 22η Μαΐου 2017 έως την 16η  Ιουνίου 2017 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 13.00.

Δικαίωμα  κατάθεσης αίτησης εγγραφής  έχουν όλοι οι κάτοικοι  του Δήμου και οι έχοντες επαγγελματική έδρα εργασίας εντός των ορίων αυτού .
Αιτήσεις για βρέφη γίνονται δεκτές εάν το βρέφος έως και την 31η Αυγούστου κλείνει  τον δωδέκατο μήνα της ηλικίας του (ενός έτους). Για τα προνήπια πρέπει έως την 31η Αυγούστου να έχουν κλείσει τον τριακοστό (30) μήνα της ηλικίας τους  (δυόμιση ετών)  και να αυτοεξυπηρετούνται .

Για τη Δημοτική κοινότητα Αγ. Αναργύρων, οι αιτήσεις εγγραφών  και νηπίων  θα   κατατίθενται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας, ως εξής :

 • Β΄ Νηπιακός σταθμός, Στουρνάρα 10 – Ανάκασα  (μόνο προνήπια και νήπια). Υπεύθυνη σταθμού, Κα. Αλεξανδρή Ελένη, Τηλ. 210-2631300
 • Γ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Λ. Δημοκρατίας 63 – Αγ. Ανάργυροι  Κέντρο ( βρέφη-προνήπια και νήπια). Υπεύθυνη σταθμού, Κα. Βάσσιου Αικατερίνη, Τηλ. 210-2620800
 • Δ΄ Βρεφονηπιακός σταθμός – Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζαντζάκη – Μυκονιάτικα (βρέφη -προνήπια και νήπια ). Υπεύθυνη σταθμού, Κα. Σακελλαρίου Δήμητρα, Τηλ 210-8543637
 • Ε΄ Βρεφονηπιακός σταθμός, Άρτης 2 & Κων/λεως - τέρμα Ανάκασας (βρέφη -προνήπια και νήπια). Υπεύθυνη σταθμού, Κα. Τάσσιου Αννα, Τηλ. 210-2388686

Για τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού οι αιτήσεις εγγραφών προνηπίων - νηπίων και  βρεφών, θα κατατίθενται για όλους τους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας στο:

 • κεντρικό κτίριο του Α΄ Νηπιακού σταθμού, Καρβούνη 2 & Αλεξάνδρας. Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων, Κα. Καρκανοραχάκη Μαρία, Τηλ. 210-2312353

 
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Οι αιτήσεις επανεγγραφής – διαγραφής θα κατατίθενται στους σταθμούς που είναι εγγεγραμμένο το κάθε νήπιο ή βρέφος σε έντυπο που θα διατίθεται από το σταθμό
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ α) Βεβαίωση  εργοδότη μητέρας - πατέρα   β) Ανανέωση του πιστοποιητικού υγείας του παιδιού γ) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού εισοδημάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:
Σε έντυπο που θα διατίθεται από το σταθμό

*    Εμπρόθεσμες και δεκτές θα είναι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Αίτηση – Έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού με πληροφοριακά στοιχεία , όπως διεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ., το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς   και από το γραφείο των βρεφονηπιακών σταθμών εντός του Δημαρχείου (Λεωφ. Δημοκρατίας 61).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από επίσημο φορέα
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί, καθώς και έντυπο ατομικής κάρτας υγείας (αναζήτηση όπως και το έντυπο αίτησης) το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο (εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux )
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση εργασίας μετ΄ αποδοχών και των δύο γονέων , που θα αφορά τον τελευταίο μήνα πριν την αίτηση εγγραφής του παιδιού , στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο.
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών
 7. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού εισοδημάτων   φορολογικού   έτους 2016.
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή.
 10. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ  ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο   αποδεικνύει  τη  μόνιμη κατοικία .

 
*   Η εγγραφή των νηπίων και βρεφών εφόσον εγκριθεί θα γίνεται ανά σταθμό με απαράβατη τήρηση των γεωγραφικών ορίων.

*  Η  Εγκριση των αιτήσεων  γίνεται σύμφωνα με μοριοδότηση της οποίας αντίγραφο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς  και από την Διεύθυνση αυτών εντός του Δημαρχείου.
 

αίτηση εγγραφής βρεφονηπιακών σταθμών

ατομική κάρτα υγείας νηπίου

 

Μοιράσου την σελίδα