ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ –Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRODESA ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

Ξεκίνησε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού η υλοποίηση του έργου PRODESA το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και συγκεκριμένα το Μέτρο ΕΕ22 “Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Έργων” και αφορά την προετοιμασία του Δήμου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις δημοτικές υποδομές, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Μαζί με το Δήμο μας, στο επιτυχημένο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν συνολικά επτά δήμοι, και συγκεκριμένα, ο Δήμος Αλίμου, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και ο Δήμος Αμαρουσίου. Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Αλίμου. Επίσης, συμμετέχουν: η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), η εταιρία ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΠΕ, το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εταιρία Κελεμένης και Συνεργάτες (Δικηγορική Εταιρεία), η εταιρία ENFINITY NV, και το ECN (European Crowdfunding Network). Για την επίτευξη των στόχων του, το PRODESA θα επικεντρωθεί στη βέλτιστη ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένας σημαντικός όγκος έργων ο οποίος θα παρουσιάζει κατά μέσο όρο εύλογο χρόνο αποπληρωμής, μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο και σύμπτυξη γραφειοκρατικών διαδικασιών.

To έργο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύεται από τον οργανισμό EASME. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρόταση που υποβλήθηκε στην Ε.Ε. επιλέχθηκε ανάμεσα σε προτάσεις φορέων από όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.

Στην πρώτη συνάντηση του έργου στις 15-16 Μαίου 2017, όπου συμμετείχαν στελέχη από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του έργου, ο Project Officer, εκπρόσωπος της Commission και υπεύθυνος του έργου, κος Bjorn Zapfel, τόνισε κατά την ομιλία του, ότι πρόκειται για πρότυπο επιδεικτικό έργο το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην επαναληψιμότητά του σε άλλους δήμους καθώς και στη διαδοχή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Το έργο αυτό, εκτείνεται χρονικά την περίοδο Μάιος 2017-Μάιος 2020 και θα υλοποιηθεί από Ομάδα Έργου αποτελούμενη από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Μοιράσου την σελίδα