ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aγ. Ανάργυροι, 26-05-2017

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12475

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, τ.κ.13561

----------------------------------------------

Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ.: 213 2023644, -646, -648

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει των με αριθ. 134/2016, 357/2016 και 150/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η χορήγηση των θέσεων για το πανηγύρι των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (30-6-2017 και 1-7-2017), θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ την Παρασκευή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61 (1ο κτίριο, ισόγειο, αίθουσα Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση, πρέπει να καταθέσουν τις ατομικές τους αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

Σε περίπτωση μαζικών αιτήσεων, αυτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017.

Αυτοί που θα κληρωθούν πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21-6-2017 να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη, ώστε να παραλάβουν τη σχετική άδεια.

Από την Πέμπτη 22-6-2017 οι αζήτητες - κενές θέσεις θα διατίθεται κατά αύξουσα σειρά θέσεως στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την σειρά προσέλευσής τους, η οποία πιστοποιείται από τον αναγραφόμενο στην αίτησή τους αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου.

Την Τετάρτη 28-6-2017 και εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες θέσεις αυτές θα δίδονται σε ενδιαφερόμενους με ληξιπρόθεσμες αιτήσεις.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣ. & ΤΟΠΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

 

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

Share this post