ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ4/2017 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

Για να δείτε τον πίνακα καταταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/TEBREF.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/DEBREF.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/YEKATH.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης ΥΕ Προσ. Καθαριότητας, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/YEKATOR.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΤΕ, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/TEAPOR.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΔΕ, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/DEAPOR.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΥΕ, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2644/YEAPOR.pdf

Share this post