ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2017 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

Για να δείτε τον πίνακα καταταξης ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/KATHL_SOX32017.pdf

Για να δελιτε τον πίνακα απορριπτέων ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/APORHL_SOX3_2017_2.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/KATHL_OR_SOX3_1.pdf

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα απορριπτέων ΔΕ Ηλεκτρολόγων, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/APORHL_SOX3_OR_2.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΔΕ Οδηγών, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/KATOD_SOX32017.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 'Έργου, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/KATXEIR_SOX32017.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/APORXEIR_SOX3_2017_1.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, πατήστε εδώ:http://agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2648/KATYE_SOX32017.pdf

 

Share this post