ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 23-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ. 100
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511
Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου
 e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr
                                                                                           ΠΡΟΣ:
                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους
             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1. Παπαναγιωτάκη Μαρία Αντιπρόεδρος                                  
Κο   1. Πότσης Ζήσης
2. Κουλούρης Νικόλαος
2. Αρβανιτάκης Ιωάννης
3. Τρίγκα Νίκη
3. Ρούσση Μαρία
4. Γιαννάκη Αργυρώ
4.Παπαδόπουλος Βασίλειος
5. Περάκης Αλέκος
5. Κυριακόπουλος Ανδρέας
6. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος
6. Μπέης Εμμανουήλ
7. Κουρλέτης Απόστολος
7. Ζιάννης Γεώργιος
8. Τερζόγλου Παναγιώτης
8. Βασιλοπούλου Αργυρώ
9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη
9. Τομαράς Κων/νος
10. Μπαρδάνη Σοφία
10. Ρωμαίος Χαράλαμπος
11. Πατσούρας Νικόλαος
11. Αθανασάκη Τζούλια
12. Κρούπης Νικόλαος
12. Στίγκα Θεοδοσία
13. Παϊσοπούλου Έλλη
13. Αμανατίδης Νικόλαος
14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων
14.Κατσιμάρδος Σωτήριος
Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
15. Μπίσιλα Ιωάννα
 
 
                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 100/23-08-2011             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
              
                           
  1.  
Εγκριση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού»
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα