ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102

Ειδικότητα : ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΟΜΑΔΑ Β' ΤΑΞΗ Δ'

 
 
 
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.

Σειρά Κατάταξης3
ΛΟΥΚΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 553777
1

2
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ 625387
2

4
ΦΟΝΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ 598360
3

5
ΒΙΤΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ652618
4

6
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ν784695
5

1
ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π 108343
6

 
 
 
 
 
 

 
 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 09-10-2013
 

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

 
 
Α.Α'.
 

 
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 

 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Share this post