ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aγ. Ανάργυροι, 28-09-2017

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23247

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, τ.κ.13561

----------------------------------------------

Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ.: 213 2023644, -646, -648

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει των με αριθ. 134/2016, 357/2016 και 150/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η χορήγηση των θέσεων για το πανηγύρι των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (31-10-2017 και 1-11-2017), θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ την Τρίτη 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61 (1ο κτίριο, ισόγειο, αίθουσα Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση, πρέπει να καταθέσουν τις ατομικές τους αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.

Σε περίπτωση μαζικών αιτήσεων, αυτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.

Αυτοί που θα κληρωθούν πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη, ώστε να παραλάβουν τη σχετική άδεια.

Από την Δευτέρα 23-10-2017 οι αζήτητες - κενές θέσεις θα διατίθεται κατά αύξουσα σειρά θέσεως στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την σειρά προσέλευσής τους, η οποία πιστοποιείται από τον αναγραφόμενο στην αίτησή τους αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου.

Την Παρασκευή 27-10-2017 και εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες θέσεις, αυτές θα δίδονται σε ενδιαφερόμενους με ληξιπρόθεσμες αιτήσεις.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣ. & ΤΟΠΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

 

 

 

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

Share this post