ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

σε σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε συνεργασία με τη Δεύτερη Υ.Π.Ε. Πειραιά και τη Μονάδα Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Αγίων Αναργύρων υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας σε σχολεία του Δήμου, τα οποία αφορούν στον πληθυσμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

            Ειδικότερα  έχουν  ξεκινήσει να υλοποιούνται  τα ακόλουθα Προγράμματα Πρόληψης:

·                    Έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος στους  μαθητές της Α΄ τάξης των  Γυμνασίων

·                    Προληπτική οδοντιατρική  στους μαθητές  της Β΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων

·                    Έλεγχος των ατομικών βιβλιαρίων υγείας των μαθητών για την εμβολιαστική τους κάλυψη

Επίσης στα Προγράμματα Προαγωγής Υγείας συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικές ομιλίες με θέματα όπως “ Ενημέρωση για τις αλλαγές που επιφέρει η εφηβεία  στα κορίτσια”  σε τάξεις των Δημοτικών  Σχολείων.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής   και το Γραφείο Προαγωγής Υγείας του Δήμου μας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο την προαγωγή υγείας όσο και την πρόληψη. Η νέα γενιά βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων που στόχο έχουν την πρόληψη συγκεκριμένων νοσημάτων και την υιοθέτηση μίας υγιούς στάσης ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις μπορείτε να καλείτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής :

Γραμματεία : 213 2039921    &  213 2039930

Share this post