ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 
 
 
 
     Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α                                                                                                   Ε Ρ Γ Α -   ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
24/11/2011
ΚΩΔΙΚΟΣ 00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                     (Α.Μ. 05/2011)
239.426,00 €
0,00 €
 
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                     (Α.Μ. 38/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
4.921,00 €
0,00 €
 
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                     (Α.Μ. 19/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
3.874,00 €
0,00 €
 
4
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (A.M. 47/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
555.828,65 €
Ο.Σ.Κ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
5
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Δ.Κ.Α.Α.)
11.857,20 €
0,00 €
 
6
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου & 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α.Μ. 44/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
7.140,00 €
0,00 €
 
7
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                            (Α.Μ. 70/2007 Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
21.859,01 €
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
267.218,20 €
577.687,66 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Μ. 30/2011)
200.000,00 €
0,00 €
 
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Μ. 94/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
51.473,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
251.473,00 €
0,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 15
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
9.520.000,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ (ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) (Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
2.897.000,00 €
Δ΄ Κ.Π.Σ.
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 39/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
42.750,00 €
0,00 €
 
4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (Α.Μ. 91/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
41.400,00 €
0,00 €
 
5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ               (Α.Μ. 35/2011)
60.000,00 €
0,00 €
 
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (Α.Μ. 63/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
15.248,00 €
0,00 €
 
7
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (Α.Μ. 71/2005 Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
2.781.315,97 €
Γ.Γ.Α.
8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ mini ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5x5) ΣΤΟ Ο.Τ. 32 (Α.Μ. 106/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
45.000,00 €
0,00 €
 
9
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 297-8-9 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Δ.Κ.Α.Α.)
517.185,00 €
0,00 €
 
10
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1045 ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Κ.Κ.)
190.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
911.583,00 €
15.198.315,97 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) (Α.Μ. 11/2011)
140.000,00 €
0,00 €
 
2
ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Α.Μ. 04/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
838,21 €
0,00 €
 
3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ              (Α.Μ. 58/2011)
23.862,00 €
0,00 €
 
4
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ (Α.Μ. 99/2009 Δ.Κ.Κ.)
0,00 €
12.378,51 €
Α.Σ.Δ.Α.
5
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 12/2011)
100.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
264.700,21 €
12.378,51 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Α90) (Α.Μ. 01/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
88.384,00 €
0,00 €
 
2
ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π. (Α.Μ. 07/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
60.544,80 €
0,00 €
 
3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 12/2010 Δ.Κ.Κ.)
29.242,00 €
0,00 €
 
4
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 03/2010 Δ.Κ.Κ.)
43.325,00 €
0,00 €
 
5
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΟΥ & ΩΡΑΙΟΥΠΟΛΗΣ) (Δ.Κ.Κ.)
224.446,00 €
0,00 €
 
6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 19/2011)
100.000,00 €
0,00 €
 
7
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 08/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
42.743,00 €
0,00 €
 
8
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (Α.Μ. 63/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
15.747,00 €
0,00 €
 
9
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ                            (Α.Μ. 90/2009 Δ.Κ.Κ.)
11.159,75 €
0,00 €
 
10
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Α.Μ. 20/2011)
100.000,00 €
0,00 €
 
11
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 22/2011)
45.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
760.591,55 €
0,00 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Α.Μ. 100/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
56.580,00 €
315.664,86 €
Ε.Σ.Π.Α.
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 37/2011)
60.000,00 €
0,00 €
 
3
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ (Δ.Κ.Α.Α.)
14.748,00 €
0,00 €
 
4
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (Α.Μ. 77/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
57.500,00 €
0,00 €
 
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
132.156,00 €
0,00 €
 
6
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Α.Μ. 13/2011)
188.672,00 €
0,00 €
 
7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) (Α.Μ. 15/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
162.129,63 €
0,00 €
 
8
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ                 (Α.Μ. 85/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
37.750,00 €
0,00 €
 
9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΛΑΣ ΜΕΡΛΑ                               (Α.Μ. 02/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
43.720,00 €
0,00 €
 
10
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 78/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
33.212,00 €
0,00 €
 
11
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) (Α.Μ. 18/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
31.958,26 €
0,00 €
 
12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (Α.Μ. 33/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
41.763,00 €
0,00 €
 
13
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 3-4
37.000,00 €
0,00 €
 
14
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ κ.λ.π. (Α.Μ. 17/2010 Δ.Κ.Κ.)
50.443,00 €
0,00 €
 
15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (Α.Μ. 11/2010 Δ.Κ.Κ.)
4.053,00 €
0,00 €
 
16
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 22/2010 Δ.Κ.Κ.)
14.305,49 €
0,00 €
 
17
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (Α.Μ. 09/2010 Δ.Κ.Κ.)
18.812,25 €
0,00 €
 
18
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 24/2010 Δ.Κ.Κ.)
97.872,63 €
0,00 €
 
19
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 31/2009 Δ.Κ.Κ.)
0,00 €
356.399,00 €
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
20
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ (Α.Μ. 71/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
0,00 €
18.419,05 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) (Α.Μ. 14/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
15.551,00 €
0,00 €
 
22
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 32/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
3.105,00 €
0,00 €
 
23
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     (Α.Μ. 11/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
1.155,00 €
0,00 €
 
24
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Κ.Α.Α.)
43.650,00 €
0,00 €
 
25
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ.103/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
22.350,00 €
0,00 €
 
26
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 12/2009 Δ.Κ.Α.Α.)
188.000,00 €
0,00 €
 
27
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ                            (Α.Μ. 40/2006 Δ.Κ.Α.Α.)
20.000,00 €
0,00 €
 
28
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΕΝΤΡΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 60/2005 Δ.Κ.Α.Α.)
10.000,00 €
0,00 €
 
29
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (Δ.Κ.Κ.)
2.700,00 €
0,00 €
 
30
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δ.Κ.Κ.)
4.000,00 €
0,00 €
 
31
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Α.Μ. 08/2010 Δ.Κ.Κ.)
1.295,00 €
0,00 €
 
32
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 181 (Α.Μ. 07/2010 Δ.Κ.Κ.)
1.232,59 €
0,00 €
 
33
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (Α.Μ. 04/2010 Δ.Κ.Κ.)
635,00 €
0,00 €
 
34
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 40/2008 Δ.Κ.Κ.)
0,00 €
7.642,81 €
Α.Σ.Δ.Α.
35
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (Α.Μ. 21/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
21.316,97 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
1.417.665,82 €
698.125,72 €
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α.Μ. 42/2010 Δ.Κ.Α.Α.)
5.855,22 €
0,00 €
 
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 42/2008 Δ.Κ.Α.Α.)
18.853,84 €
0,00 €
 
3
ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 83/2007 Δ.Κ.Α.Α.)
90.052,64 €
0,00 €
 
4
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Α.Μ. 83/2011)
15.000,00 €
0,00 €
 
5
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (Α.Μ. 101/2011)
10.000,00 €
0,00 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
139.761,70 €
0,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.012.993,48 €
16.486.507,86 €
 
 

Μοιράσου την σελίδα