ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σε διήμερο Διεθνές  Συνέδριο με θέμα “Το μέλλον της Πολυγλωσσικής Πόλης” που συνδιοργανώθηκε από το London School of Economics and Political Science και το Languages Company στο Λονδίνο συμμετείχε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου.


Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Το LUCIDE είναι ένα ερευνητικό έργο που σκοπεύει στη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με άξονα την πολυγλωσσία και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών στους τομείς της εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της οικονομίας, κλπ.


Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που συμμετείχαν στο συνέδριο, παρουσίασαν έρευνα, την οποία εκπόνησαν στα πλαίσια του LUCIDE. Στην συγκεκριμένη έρευνα καταγράφηκε η κατάσταση αναφορικά με την πολυγλωσσία-πολυπολιτισμικότητα στην πόλη και  την πολιτική που ακολουθείται από το Δήμο τόσο ως προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς-μετανάστες , όσο και ως προς τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινότητα. Στο δίκτυο συμμετείχαν 14 φορείς από Ε.Ε., μεταξύ των οποίων ο Δήμος Αγίων και δυο από Τρίτες Χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.urbanlanguages.eu.

 


Share this post