ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δημοσίευση Ανακοίνωσης του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου μας

 

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του, ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έθεσε υπό τάση το σύστημα ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Σ.Σ. Αθηνών (χ.θ. 11+250-9+250) με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα τάσης λειτουργίας 25.000 Volt, 50Hz.

Οι πάγιες εγκαταστάσεις της ηλεκτροκίνησης, έχουν κατασκευασθεί έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο, σε καμία περίπτωση, η ζωή των ατόμων, τα οποία ευρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή πλησίον της ηλεκτροδοτούμενης σιδηροδρομικής γραμμής, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών και των κατοίκων της περιοχής.

Γιατο λόγο αυτό ο Ο.Σ.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα “Κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την προστασία του πληθυσμού” .

δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Share this post