ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 22-6-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  25999
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915                                              
Πληροφορίες: Ε. Καλτσά - Π. Ζάρας                       
E-mail: zaras@0087.syzefxis.gov.gr &                        
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                           
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και
                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
1. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
3. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
18. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
20. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΚΟΥΡΛΕΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥΣΕΒΑΣΤΗ
8. ΡΕΠΠΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΜΑΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΣΤΙΓΚΑΘΕΟΔΟΣΙΑ
24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
11.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
27. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
13.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
28. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ
15.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
31. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝ.
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                                                
1.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 
2.ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                 
Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                                               ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ   ΤΣΕΛΕΚΑΣ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 26 Ιουνίου  2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα  19.00
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ Αρ. Πρωτ.  25999/22-6-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
  
 1.  
Έγκριση ισολογισμού της 31-12-2011 και Έκθεσης Πεπραγμένων της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. της 3ης Διαχειριστικής Περιόδου από 1-1-2011 έως 31-12-2011 καθώς και  ορισμός ελεγκτών
 
 1.  
Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2012.
 
 1.  
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση αστικού ιστού του Δήμου Καματερού»
 
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων (επιστρώσεις) (Α.Μ. 15/10).
 
 1.  
Ακύρωση της με αρ. 91/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Σχετ. η με αρ. 053/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
 
 1.  
Χαρακτηρισμός τμημάτων της οδού Δωδεκανήσου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 054/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Αλλαγή αρίθμησης ακινήτων στην οδό Κων/πόλεως στην Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων (Σχετ. η με αρ. 052/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Κατάργηση υπογείων κάδων απορριμμάτων (Σχετ. η με αρ. 051/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
 
 1.  
Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με αναπηρία στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ. 55. (Σχετ. η με αρ. 050/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Εξέταση δυνατότητας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων σε τμήμα της οδού Γράμμου και της οδού Κεφαλληνίας (Σχετ. η με αρ, 049/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Τοποθέτηση νέας διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην αρ. 63. (Σχετ. η με αρ. 048/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Αλλαγή αρίθμησης οικιών στην οδό Λευκωσίας στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων. (Σχετ. η με αρ. 047/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ)
 
 1.  
Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Κεφαλληνίας αρ. 40 (Σχετ. η με αρ.061/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ).
 
 1.  
Ρύθμιση καταβολής δόσεων αποζημίωσης ιδιοκτησίας «ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Ο.Τ. 602 στην Δ.Κ. Καματερού.
 
 1.  
Προσκύρωση σε ιδιοκτησία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
 
 1.  
Έγκριση παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης στο Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» χώρων του Δήμου.
 
 
 1.  
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2012 του Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων-Αναργύρων-Καματερού (Σχετ. η αριθ.152/2012 απόφαση).
 
 1.  
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (Σχετ. η με αρ. 103/2012 Α.Ο.Ε).
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 591,67€ από δημοτικά τέλη στον κ. Παπασταματίου Ιωάννη.
 1.  
Επιστροφή ποσού 51,65€ στην κα Αδαμαντίδου Γεωργία ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 1.  
Επιστροφή ποσού 32,88€ στον κ. Αδαμαντίδη Λεωνίδα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 25,98€ στην κα Ντουρούπη Ιωάννα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 
 1.  
Επιστροφή ποσού 25,98€ στον κ. Ντουρούπη Σταύρο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 
 1.  
Έγκριση σύναψης σύμβασης με την διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την
«προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες (αρ. μελ. 35/12)» (Σχετ. η με αρ. 102/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 
 1.  
Έγκριση ποσών που έχουν καταβληθεί υπέρ τρίτων προς απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Γ. Παπανδρέου στο Ο.Τ. 253 προκειμένου να βεβαιωθεί χρηματικός κατάλογος για την καταβολή της δαπάνης από τους υπόχρεους.
 
 1.  
Αντικατάσταση του θανόντος μέλους της Επιτροπής ελέγχου αξιολόγησης των αιτήσεων γονέων νηπίων για την επιλογή στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
 
 1.  
Αποζημίωση ρυμοτομούμενου στην Πολεοδομική Ενότητα 5-6 της Δημοτικής  Κοινότητας Καματερού
 
 1.  
Καθορισμός   προσωρινής τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την Πολεοδομική Ενότητα 2 – Άτταλος – Αγ. Νικόλαος
 
 1.  
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012.
 
 
 
 

Share this post