Συνοπτικός ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: Συμμετοχή στο έργο με τίτλο PRODESA (Energy Efficiency Project Development for South Attica) «Παροχή Υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (α.μ. 190/2017)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: Συμμετοχή στο έργο PRODESA (Energy Efficiency Project Development for South Attica) «Παροχή Υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.063,40€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε την οικονομική προσφορά, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το παράρτημα Ι - πίνακα συμμόρφωσης, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το παράρτημα ΙV - ΤΕΥΔ, κάντε κλικ εδώ

 

Share this post