ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, ότι έχουν τη δυνατότητα επιδότησης των οφειλών τους ώστε να μπορέσουν να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 474/14-2-2018.

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους έχουν υποστεί διακοπή ηλεκτροδότησης έως 14-2-2018, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για να μπορέσει ένας καταναλωτής να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου, χρειάζεται να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η παροχή ρεύματος να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου

  • Να πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει η ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1) Αίτηση (η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986)

2) Δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου Ε1, του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού

3)Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4) ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό ατόμου μα αναπηρία ή ατόμου το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να κατατεθούν ως πρόσθετα δικαιολογητικά:

 

6) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για νοικοκυριό που περιλαμβάνει στη σύνθεσή του άτομο με αναπηρία 67% και άνω

7)βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Μοιράσου την σελίδα