ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 27 Απριλίου 2018, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»,  υλοποίησε  πρόγραμμα προληπτικού ιατρικού ελέγχου στους μαθητές του 6ου Νηπιαγωγείου Καματερού. Ειδικότερα ο προληπτικός έλεγχος περιελάμβανε:
Έλεγχο οπτικής οξύτητας (με τη χρήση οπτοτύπου).
Έλεγχο για σκολίωση (Adams test)
Εκτίμηση της εμβολιαστικής κατάστασης των εξεταζόμενων παιδιών  (έλεγχος βιβλιαρίου υγείας).
Μέτρηση του βάρους σώματος και του ύψους σώματος των παιδιών ώστε να εντοπιστούν τυχόν υπέρβαρα παιδιά ή  παιδιά που βρίσκονται στα κατώτερα φυσιολογικά όρια ύψους.

 

Μοιράσου την σελίδα