ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

 

Στελέχη του Τμήματος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΑΑΚ πραγματοποίησαν στο Δημαρχείο Αιγάλεω παρουσίαση των δράσεων που έχει υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η παρουσίαση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του τριήμερου Workshop που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος International Urban Cooperation (IUC) Program και τη συνεργασία που έχει συνάψει με τη μεξικανική πόλη Merida.

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση έγινε αναφορά στο συνολικό προφίλ του Δήμου και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του, τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς πρωτοβουλίες ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση των έργων : ADVANCE - Intelligent Europe, SUMPNETWORK - Urbact III, CITYMOBILNET -  Urbact III και International Urban Cooperation (IUC) τα οποία εστιάζουν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

 

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν εκπρόσωποι του ΑΣΔΑ, της μεξικανικής πόλης Merida, ο Δήμαρχος Αιγάλεω, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασχολούνται με τη  Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

 

Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο των οποίων εκφράστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες για την ευρωπαϊκή δράση του Δήμου ΑΑΚ

 

 

Share this post