ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΏΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

      

               Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

                 Εισάγονται από το Νο  1   έως το Νο  27 

              

1.Καραγκούνης Χρήστος                         Αρ.πρωτ. 11789/14-6-2018                   μόρια  130

2.Πλάτσικα Ολυμπία                                Αρ.πρωτ.    9930/23-5-2018                  μόρια  110

3.Σταυρινάκης Δημήτριος                         Αρ.πρωτ.  11255/07-6-2018                  μόρια  105

4.Καλαμπούκας   Μάρκος                         Αρ.πρωτ. 11784/14-6-2018                   μόρια  105

5. Πανόπουλος Ηλίας                               Αρ.πρωτ. 11794/ 14-6-2018                   μόρια  105

6.Μητροπούλου Φωτεινή                         Αρ.πρωτ. 10698/ 03-5-2018                   μόρια   95

7. Καραμάνη Ανθή                                    Αρ. πρωτ.    9755/21-5-2018                  μόρια   85

8.Αλεξίου Ιωάννης                                    Αρ. πρωτ .  9937/23-5-2018                   μόρια   85

9. Βαζούρας Γεώργιος                               Αρ. πρωτ. 10789/01-6-2018                  μόρια   85

10.Κανελλοπούλου Μαρία Σοφία             Αρ.πρωτ.. 10125/25-5-2018                  μόρια   80

11. Γκολφινόπουλος Φίλιππος                   Αρ.πρωτ. 11785/14-6-2018                   μόρια   80

12.Κολιός Παύλος                                     Αρ.πρωτ. 10256/29-5-2018                   μόρια   75

13. Ασημακόπουλος Δημήτριος                Αρ.πρωτ..10937/04-6-2018                    μόρια   75

14.Ιωσηφίδου Λαμπρινή                            Αρ.πρωτ. 11331/08-6-2018                   μόρια   75

15. Μάτσος   Κωνσταντίνος                      Αρ. πρωτ.11457/11-6-2018                    μόρια  75

16.Πάμπρης Θεόδωρος Μάριος                Αρ.πρωτ.  9841/22-5-2018                     μόρια  70

17.Στάμος Φώτης                                      Αρ.πρωτ. 11891/15-6-2018                    μόρια  70

18.Καρακάσης Δημήτριος                         Αρ.πρωτ.   9752/21-5-2018                     μόρια  65

19.Καρακάση Δανάη                                 Αρ.πρωτ.   9753/21-5-2018                     μόρια  65

20.Τσουκάτου Μαρία Ελένη                      Αρ.πρωτ.   9843/22-5-2018                     μόρια 65

21.Παρασκευόπουλος  Γεώργιος               Αρ.πρωτ.  9932/23-5-2018                      μόρια 65

22.Συριτούδη Ιφιγένεια                             Αρ. πρωτ. 11451/11-6-2018                    μόρια  65

23.Πότικα Ελένη                                       Αρ. πρωτ. 11791/14-6-2018                    μόρια  65

24.Πότικας Μιχαήλ                                   Αρ. πρωτ. 11792/14-6-2018                    μόρια  65

25.Περαμερίτης Παναγιώτης                    Αρ. πρωτ.  9758/21-5-2018                     μόρια  60

26.Πανταζής  Νικόλαος Σταύρος              Αρ. πρωτ. 11897/15-6-2018                    μόρια  60 

27.Στρατάρας Παναγιώτης Ιωάννης          Αρ.πρωτ. 10784/01-6-2018                    μόρια  55

 

                               

                ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' Δ.Π.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   ( ΓΡ.   ΛΑΜΠΡΑΚΗ)

 

                                  Εισάγονται από το Νο    1 έως το Νο  28

                                

 1.Πανούση Νίκη                                   Αρ.πρωτ.   9751/21-5-2018                      μόρια   130

 2.Αμαρίνα  Ζενέλι                                 Αρ.πρωτ.  9936/23-5-2018                       μόρια   100

 3.Φίλιππος  Θωμάς                                Αρ.πρωτ.. 11160/06-6-2018                      μόρια  100  

4. Κακαβούλη Αικατερίνη                     Αρ. πρωτ. 10442/30-5-2018                      μόρια    95

5. Νικολγιάννης Νικόλαος                    Αρ. πρωτ. 10780/01-6-2018                       μόρια   95

6. Τακτικού Μαρία Αλεξάνδρα              Αρ. πρωτ. 11332/08-6-2018                       μόρια   90

7. Γιαννακόπουλος Σταύρος                  Αρ. πρωτ. 11553/12-6-2018                       μόρια   90                                                                                                                                                                                       

8. Ζουμπολόπουλος  Σπυρίδων              Αρ. πρωτ. 11680/13-6-2018                       μόρια   90                                                                                                                                   

9. Γιαννακοπούλου  Αθανασία               Αρ. πρωτ. 10785/ 01-6-2018                      μόρια   85

                                                                                                                                 Σελίδα   2      

                                                                                                                    

10. Γιάνναρης Διονύσης                         Αρ. Πρωτ.10941/04-6-2018                         μόρια   85

11.Αγγελοπούλου -Τούπα  Κυριακή       Αρ. Πρωτ. 11559/12-6-2018                        μόρια   85                                                                                                                                               

12.Κόρδας Γεώργιος                               Αρ.πρωτ. 10129/24-5-2018                          μόρια  80         

13. Γραμόζη Βασιλική                             Αρ.πρωτ. 10935/04-6-2018                          μόρια 80

14..Δανίκας Αντώνης                               Αρ. πρωτ 11681/13-6-2018                          μόρια  80     15.Πουλημενάκου Μαρία Γλυκερία        Αρ.πρωτ.  9754/21-5-2018                          μόρια  75

16.Μητράκος Χρήστος                            Αρ.πρωτ.  9757/21-5-2018                          μόρια  75

17.Καμπόλης Κωνσταντίνος                    Αρ. πρωτ.  9931/23-5-2018                         μόρια  75

18. Καράμπουλας  Θεόδωρος                  Αρ.πρωτ.  9938/23-5-2018                          μόρια  75

19.Μπάσμπας  Θεόδωρος                        Αρ.πρωτ. 10025/24-5-2018                         μόρια  75

20. Καρακασίδης Κωνσταντίνος              Αρ. Πρωτ. 11384/08-6-2018                       μόρια   75

21.Κατσινέλου Ελένη                              Αρ.πρωτ. 10260/29-5-2018                          μόρια  75

22. Αδαμοπούλου Ιωάννα                        Αρ.πρωτ. 11787/14-6-2018                          μόρια  75

23. Καραμαλέγκου Ολγα                          Αρ.πρωτ 10131/22-5-2018                          μόρια  70

24. Ζράρι Ζέϊνα                                         Αρ.πρωτ. 10692/31-5-2018                         μόρια  70

25.Κατσιμάνη Ιρις                                     Αρ.πρωτ. 11164/06-6-2018                         μόρια  70

26. Παναγόπουλος Ευθύμιος Νικόλαος    Αρ.πρωτ.11895/15-6-2018                          μόρια  65

27. Χατζημιχαήλ Γεώργιος                        Αρ.πρωτ. 10254/29-5-2018                        μόρια  60

28.Τσίρμπα  Δανάη                                    Αρ.πρωτ.  9921/23-5-2018                         μόρια  50

 

 

                                Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

                          

                            Εισάγονται από το Νο   1   έως το Νο  22

    

1. Μουρούτη  Αικατερίνη                               Αρ.πρωτ. 11788/14-6-2018                  μόρια   120

2. Μπιτάδος Ιωάννης                                       Αρ.πρωτ. 10258/29-5-2018                  μόρια    105

3. Τόλιου Παναγιώτα                                     Αρ.πρωτ. 10124/25-5-2018                   μόρια    90

4Μαρκάκη Νικολέ                                         Αρ.πρωτ. 10440/30-5-2018                    μόρια   85                                                                                                                                    

 5. Μπέκος Αγγελος                                            Αρ. πρωτ. 9842/22-5-2018                  μόρια  85                                                                                                                              

6. Καραμπάτσης  Σταύρος                                 Αρ. Πρωτ. 10130/25-5-2018                  μόρια 85

7.Κουτσουράκης Γεώργιος                                Αρ.πρωτ.     9759/21-5-2018                  μόρια 80

 8.Σκαμάντζουρας Κωνσταντίνος                       Αρ.πρωτ. 10253/22-5-2018                   μόρια 80

 9.Τριτσαρόλη Αναστασία                                  Αρ.πρωτ. 110590/05-6-2018                 μόρια  80

10.Βασία Αικατερίνη Μαρία                              Αρ.πρωτ. 11790/14-6-2018                   μόρια  80

11.Βιτζηλαίου Αικατερίνη                                 Αρ. Πρωτ.10438/30-5-2018                   μόρια  75

12. Παλάσκας Αθανάσιος                                  Αρ.πρωτ. 11683/13-6-2018                    μόρια 75

13.Βένιος Χριστόφορος                                     Αρ.πρωτ. 11796/14-6-2018                     μόρια 75

14. Καπακλής Παναγιώτης                                Αρ.πρωτ.   9760/21-5-2018                    μόρια  70

15.Ρεντούλιας Παναγιώτης                                Αρ.πρωτ. 11556/12-6-2018                    μόρια  70

16.Παπαβασιλείου Σπυρίδωνας Ραφαήλ            Αρ.πρωτ. 11786/14-6-2018                     μόρια 70

17. Γιωτάκη Αλεξία                                           Αρ. πρωτ. 10257/29-5-2018                    μόρια  65

18. Ζούμπος Βασίλειος                                      Αρ.πρωτ. 10782/01-6-2018                     μόρια  65

19. Καραγιώργη Αννα                                        Αρ. πρωτ.11166/ 06-6-2018                    μόρια  65                                                                                                                          20.Πέτσας Αθανάσιος                                         Αρ.πρωτ. 10029/24-5-2018                    μόρια  60

21. Μανούκα Ιωάννα                                          Αρ.πρωτ. 11329/08-6-2018                     μόρια  60

22.Μήτση Θεοδώρα                                            Αρ.πρωτ. 11797/14-6-2018                     μόρια  55 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Σελίδα 3

 

                      Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

                  

                              Εισάγονται από το Νο  1  έως το Νο  21

          

1.Αλεξόπουλος Νικόλαος                          Αρ. πρωτ. 9929/23-5-2018                   μόρια 115

2 Ντιακονέσκου Θεοδώρα                         Αρ. πρωτ. 11057/05-6-2018                 μόρια 100

3.Κουλούρης Ιάσωνας                                Αρ. πρωτ. 11163/06-6-2018                μόρια  95

4.Τσόλκας Κωνσταντίνος                           Αρ. πρωτ. 11461/11-6-2018                 μόρια  95

5.Κοκκώνης Δημήτριος                               Αρ. πρωτ. 10435/30-5-2018                 μόρια 85

6.Τομάρας Παναγιώτης                               Αρ. πρωτ. 10449/30-5-2018                 μόρια 85

7.Γκέσουρας Ιωάννης                                 Αρ. πρωτ 11058/05-6-2018                   μόρια  85

8. Ζερβού Ελένη                                         Αρ. πρωτ. 11453/11-6-2018                  μόρια  85                                                                                                                                

9.Δουλκερίδου Αικατερίνη                         Αρ. πρωτ  11459/11-6-2018                  μόρια  85

10.Σαρρής Ραφαήλ                                      Αρ. πρωτ. 11460/11-6-2018                  μόρια 85

11.Καλαντζή Βασιλεία                                Αρ. πρωτ. 11900/15-6-2018                  μόρια  85

12.Ρήγα Ιωάννα Μαρία                               Αρ. πρωτ.11902/15-6-2018                   μόρια  85                   13.Λαθύρης Παναγιώτης Μάριος               Αρ. πρωτ. 10781/01-6-2018                  μόρια  80

14.Ταϊλαχίδου Βασιλική -Μαρία                Αρ. πρωτ. 10940/04-6-2018                   μόρια 80

15.Κούτρα Χριστίνα Μαρία                       Αρ. πρωτ. 11161/06-6-2018                   μόρια 80

16.Κούτρας Γεώργιος                                 Αρ.πρωτ. 11162/06-6-2018                    μόρια 80

17.Μαγγιώρος Γεώργιος                             Αρ.πρωτ. 9844/22-5-2018                      μόρια 75

18. Αθανασάκη Παρασκευή Μαρία            Αρ.πρωτ. 10027/24-5-2018                    μόρια 75

19.Ανδρεάδης Νικόλαος                              Αρ.πρωτ. 11257/07-6-2018                    μόρια 75

20, Καρβέλας Δημήτριος                             Αρ. πρωτ. 11682/13-6-2018                   μόρια 75

21. Πονηρού Μαρία Αλκυόνη                     Αρ. πρωτ. 11894/15-6-2018                   μόρια 75

22. Σουρίδης Αναστάσιος                            Αρ. πρωτ.  9935/23-5-2018                   μόρια  70

23. Πεππα  Χρυσούλα                                 Αρ. πρωτ. 10028/24-5-2018                  μόρια  70

24. Κουκούμη Λαμπρινή                             Αρ. πρωτ. 9935/23-5-2018                    μόρια  70

25. Γιανκούλα Αντρέας                                Αρ. πρωτ. 10693/31-5-2018                  μόρια  70

26. Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων                 Αρ.πρωτ. 10695/31-5-2018                   μόρια  70

27. Ρούπα Βασιλική                                     Αρ. πρωτ. 10938/04-6-2018                  μόρια  70

28. Παπαδάμης  Φώτιος                              Αρ. πρωτ. 11330/08-6-2018                   μόρια 70

29. Μικρούλη Ολγα                                    Αρ. πρωτ. 11455/11-6-2018                   μόρια  70

30. Παντρευτάκη  Ολυμπία                         Αρ. πρωτ. 11899/15-6-2018                   μόρια  70

31. Μαστραντώνη Αννα Μαρία                  Αρ. πρωτ. 9933/23-5-2018                     μόρια   65

32. Σιγανός Χαράλαμπος                            Αρ..πρωτ. 10259/29-5-2018                    μόρια  65

33. Κιολείδης Παναγιώτης                          Αρ.πρωτ. 11554/12-6-2018                     μόρια  65

34. Μανίνου  Αριάδνη                                 Αρ. πρωτ. 11555/12-6-2018                    μόρια  65

35. Περουτσέας Αχιλλέας                            Αρ. πρωτ. 11898/15-6-2018                    μόρια  65

36. Στράτου  Ιριδα Βιργινία                        Αρ. πρωτ. 10026/24-5-2018                     μόρια 60

37. Ντούλα  Μελίνα Σταυρούλα                 Αρ. πρωτ. 10434/30-5-2018                    μόρια  60

38. Χαλιώτη Παναγιώτα                             Αρ. πρωτ. 12090/19-6-2018   Εκπρόθεσμη  μόρια 95 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Σελίδα   4

                          ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

                Εισαγωγή από το Νο  1   έως το Νο     12

 

1.Κακάτση Νεφέλη                                  Αρ. πρωτ. 10126/25-5-2018                  μόρια   115

    (  Γ ΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων)

2. Ιλίας   Αρρεν                                         Αρ. πρωτ. 11333/08-6-2018                  μόρια    110

    ( Γ΄ ΔΒΣ  Αγ. Αναργύρων )

3.Γκάτση  Θήλυ                                        Αρ. Πρωτ. 9846/22-5-2018                  μόρια    105

    (Γ΄  ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων )

4.Τόνη Μαριάννα                                     Αρ. πρωτ.  9847/22-5-2018                   μόρια    95

   (  Γ΄ ΄ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων )

5. Τόνης Γεώργιος                                    Αρ. πρωτ.  9848/22-5-2018                   μόρια    95

    (  Δ΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων)

6. Ανδρέου Αντωνία                                  Αρ. Πρωτ.11060/05-6-2018                    μόρια  95

   (   Δ΄ ΔΒΣ  Αγ. Αναργύρων)

7. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης                Αρ. Πρωτ. 9934/23-5-2018                    μόρια  90

    (  Δ΄   ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων   )                                                     

8. Καλαρύτη  Θήλυ                                    Αρ. πρωτ. 10023/24-5-2018                   μόρια  90

    (  Δ΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων  )

9.Ζώτος Ανδρέας                                        Αρ. πρωτ. 10127/25-5-2018                    μόρια 90

    ( Ε΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων   )

10. Αλεξανδροπούλου Χριστίνα Αναστασία       Αρ. πρωτ. 10694/31-5-2018           μόρια 90

     ( Ε΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων )                                                                                                                                                                                                                11.Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος                 Αρ. πρωτ. 10697/31-5-2018                  μόρια  90 

      ( Ε΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων)                                                                                                                                                   12.Αποστολόπουλος Αρρεν                         Αρ. Πρωτ. 11061/05-6-2018                   μόρια  90

      ( Ε΄ ΔΒΣ Αγ. Αναργύρων )

13. Τζάτζο Μελίνα                                       Αρ. πρωτ. 10451/30-5-2018                    μόρια  85

14. Κούζης Αγγελος                                     Αρ. Πρωτ.  9849/22-5-2018                    μόρια  80

15. Καζαντζόγλου Ελευθερία                      Αρ. Πρωτ. 10022/24-5-2018                   μόρια   80                    16. Ραουζέου Μαρία                                     Αρ. πρωτ 10423/25-5-2018                     μόρια  80

17.Πιατά Φωτεινή                                        Αρ. πρωτ. 11167/06-6-2018                     μόρια  80

18.Μάργαρη Αμαλία                                    Αρ. Πρωτ. 11256/07-6-2018                    μόρια  80                                                                                                                      

19. Χατζηγεωργιάδου Αναστασία                 Αρ. πρωτ. 11456/11-6-2018                     μόρια  80

20. Καρουτά Παναγιώτα                              Αρ. πρωτ.  11557/12-6-2018                     μόρια  80

21.Γεωργούλης Νικόλαος                            Αρ. πρωτ. 11558/ 12-6-2018                     μόρια  80

22.Καντιράκη Αικατερίνη                            Αρ. πρωτ. 11560/12-6-2018                       μόρια  80

23. Μάλλιος Παναγιώτης                             Αρ. πρωτ. 11893/15-6-2018                       μόρια  80                                                                                                                  

24. Κάλτση Στυλιανή                                   Αρ. Πρωτ. 11896/15-6-2018                       μόρια  80

25.Ρουμπάκη Βικτώρια                                Αρ. πρωτ.  9756/21-5-2018                        μόρια  75

26. Μαρκάκης Ιωάννης                                Αρ. πρωτ. 10024/24-5-2018                       μόρια  75

27. Κωστούλα Λυδία                                    Αρ. πρωτ. 10132/ 25-5-2018                      μόρια  75

28. Χριστόπουλος Αλέξανδρος                    Αρ. πρωτ. 10133/ 25-5-2018                      μόρια  75

29. Στραβοκέφαλος Βλάσιος                       Αρ. πρωτ. 10134/25-5-2018                      μόρια  75

30. Καραβίτη  Θήλυ                                    Αρ. πρωτ. 10444/30-5-2018                       μόρια  75

31. Καραβίτης Αρρεν                                   Αρ. πρωτ. 10446/30-5-2018                      μόρια  75

32. Ταμπίτσικας Δημήτρης                           Αρ. πρωτ. 10787/01-6-2018                     μόρια  75

33. Αμοργιανού Γεωργία                               Αρ. πρωτ. 10255/29-5-2018                     μόρια  70

34. Κονόμος Σταύρος                                  Αρ. πρωτ. 10783/01-6-2018                      μόρια  70

 

                                                                                                                                  Σελίδα   5

 

35. Σώζος Πέτρος                                    Αρ. πρωτ.  11892/15-6-2018                         μόρια  70

36. Νερούτσος Αλέξανδρος                     Αρ.πρωτ. 11901/15-6-2018                           μόρια  70

37. Παναγόπουλος  Γεώργιος Κωνσταντίνος       Αρ. πρωτ. 9750/21-5-2018               μόρια   65

38. Κόκα  Γεωργία                                     Αρ. πρωτ. 11254/07-6-2018                        μόρια  65

39. Τζαμπαζάκης Χρήστος                        Αρ. πρωτ. 11684/13-6-2018                          μόρια  65

40. Φλιώρης Δημήτριος                             Αρ. πρωτ. 11793/14-6-2018                          μόρια  65

41. Φλέσσας Παναγιώτης                          Αρ. πρωτ. 11795/14-6-2018                          μόρια  65

42. Τσαγδής Αδαμάντιος                           Αρ. πρωτ. 9939/23-5-2018                             μόρια  60

43. Ζήρος Ιωάννης Δημήτριος                  Αρ. πρωτ. 11462/11-6-2018                            μόρια  60

44. Σταυρινός Θεόδωρος                          Αρ. πρωτ. 10696/31-5-2018                            μόρια  45

 

           Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

                Εισαγωγή από το Νο    1   έως το Νο    32

 

 1  Κυπριτίδου -Κυριάκου Αικατερίνη         Αρ.πρωτ.11739/14-6-2018                     μόρια  105

 2.Χριστοδούλου Χρήστος                           Αρ.πρωτ. 9906/23-5-2018                      μόρια  100

 3.Χρυσανθόπουλος Ανδρέας                       Αρ.πρωτ. 11311/08-6-2018                    μόρια  100

4. Tahiraj Vanesa                                           Αρ.πρωτ.  9831/22-5-2018                     μόρια  85              5. Κουντουράκη Μελίνα                              Αρ. Πρωτ.10004/24-5-2018                    μόρια  85

 6. Τσιούτας Γεώργιος                                  Αρ. Πρωτ.10412/30-5-2018                     μόρια 85

 7. Παυλίδη Μαίρη                                       Αρ.πρωτ. 11138063-6-2018                    μόρια 85

 8.Ρεμουντάκη Ευαγγελία                             Αρ.πρωτ. 11741/14-6-20168                   μόρια 85

 9.Παππά Ευγενία                                          Αρ.πρωτ. 9746/21-5-2018                     μόρια 80

10.Περούλη Αννα                                          Αρ.πρωτ. 10219/29-5-2018                    μόρια 80

11Τραχαλάκη Μυρτώ                                    Αρ.πρωτ. 10674/31-5-2018                    μόρια 80

12.Γκουβέλη Χρυσοβαλάντου                      Αρ.πρωτ. 11309/08-6-2018                    μόρια  80         

13. Τσακίρογλου Νικόλαος                          Αρ.πρωτ. 10100/25-5-2018                    μόρια  75

14. Τερτίπη Νεφέλη                                      Αρ.πρωτ. 10878/04-6-2018                    μόρια  75

15.Τάτση Βασιλική                                      Αρ.πρωτ. 11418/11-6-2018                     μόρια 75

16.Καρκαλέτσης  Απόλλωνας                      Αρ.πρωτ. 11744/14-6-2018                     μόρια 75

17. Βόργιας Κωνσταντίνος                          Αρ.πρωτ. 9830/22-5-2018                       μόρια 70

18. Δρακάκη Μαρίνα                                    Αρ.πρωτ.  10005/24-5-2018                   μόρια 70

19. Σγουρός Ιωάννης                                    Αρ.πρωτ. 10008/24-5-2018                    μόρια 70

20. Νασούλας Βασίλειος Σπυρίδων             Αρ.πρωτ. 10405/30-5-2018                    μόρια 70

21. Δημητροπούλου Αγγελική                     Αρ.πρωτ. 11300/08-6-2018                     μόρια 70

22.Παπαλαζάρου Σοφία                               Αρ.πρωτ. 11538/12-6-2018                    μόρια 70

23. Κουμάση Εμμέλεια                                Αρ.πρωτ. 11641/13-6-2018                    μόρια 70

24. Μαυραγάνη Μαρία-Μελίνα                  Αρ.πρωτ. 11740/14-6-2018                    μόρια 70

25. Λάμπρος Ευάγγελος                               Αρ.πρωτ. 9829/22-5-2018                     μόρια 65

26. Πανούτσος Κωνσταντίνος                    Αρ.πρωτ. 11223/07-6-2018                    μόρια 65

27.Μουρελάτου Δήμητρα                            Αρ.πρωτ. 11761/14-6-2018                    μόρια  65

28.Καραμάνη  Σοφία                                  Αρ.πρωτ.  10007/24-5-2018                    μόρια  60

29. Καραγκιόζη Ενκελέϊντ                          Αρ.πρωτ. 10752/01-6-2018                    μόρια  60

30. Πέτσας Χρήστος                                  Αρ. πρωτ. 11402/11-6-2018                    μόρια 60

31.Λούρη Ελένη                                        Αρ. πρωτ. 11659/13-6-2018                    μόρια  60

32. Ευθυμίου Πέτρος                                 Αρ.πρωτ. 11227/07-6-2018                     μόρια  55

33.Αϊβαζίδης Αλέξανδρος                          Αρ.πρωτ. 11850/15-6-2018                  απορρίπτεται

                                                                                                                                 λόγω ηλικίας

                                                                  

                    

                                                                                                                                 Σελίδα   6                                                                                                       

 

            Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

                                                                  ΝΗΠΙΑ 

                   Εισάγονται από το Νο    1 έως το Νο  24

        

 1. Νταής Σπυρίδων                                          Αρ.πρωτ. 10923/04-6-2018                      μόρια 100

 2. Νταής  Σάββας                                            Αρ. Πρωτ. 10924/04-5-2018                     μόρια 100

 3.Βασιλείου Ιριδα                                           Αρ.πρωτ. 10121/25-5-2018                        μόρια   85

 4.Hasan Shahini                                               Αρ.πρωτ. 10690/31-5-2018                      μόρια  85

5.Ματάϊ Εμιλυ                                                  Αρ. πρωτ. 10927/01-6-2018                      μόρια 85

 6. Bejko Evelina                                              Αρ.πρωτ. 11442/11-6-2018                       μόρια  85

 7. Mullaj Melina                                             Αρ.πρωτ.   9899/23-5-2018                       μόρια  80

 8.Στράμπ Ναταλία-Μαρίνα                            Αρ.πρωτ. 10251/29-5-2018                        μόρια  80

 9. Παπαχριστόπουλος Αγγελος                       Αρ.πρωτ. 10252/29-5-2018                        μόρια 80

 10. Αντωνίου Θεώνη -Νεφέλη                         Αρ.πρωτ. 11149/06-6-2018                         μόρια  80

11.Δρόσου -Παππά Αρετή -Ανέλη                  Αρ.πρωτ. 11443/11-6-2018                        μόρια  80

12.Dimo Emilia                                               Αρ.πρωτ. 11444/11-6-2018                        μόρια  80                 

13.Κομπογιάννη Θήλυ                                    Αρ.πρωτ. 11775/14-6-2018                        μόρια  80                                                                                                   14.Τριανταφύλλου Δημήτριος                        Αρ πρωτ. 11776/14-6-2018                         μόρια 80

15. Γαλανάκη Αθανασία                                 Αρ.πρωτ. 10689/31-5-2018                        μόρια  75

16.Οικονομόπουλος Νικόλαος                       Αρ.πρωτ. 10922/04-6-2018                         μόρια  75

17.Κωστέας Πέτρος                                        Αρ.πρωτ. 11883/15-6-2018                         μόρια  75

18.Τσατσούλας Γεώργιος                               Αρ.πρωτ. 11884/15-6-2018                         μόρια 75

19.Νιάφα Μαρία                                             Αρ.πρωτ. 10699/31-5-2018                         μόρια 70

20.Ζωγοπούλου Ευαγγελία                             Αρ.πρωτ. 11774/14-6-2018                         μόρια 70

21.Καλογεροπούλου Μαρία                           Αρ.πρωτ. 11067/05-6-2018                          μόρια 65

22.Αχιλλιά  Ελένη -Φανή                                Αρ.πρωτ. 10688/31-5-2018                          μόρια 60

23.Πλακουτσής Λάζαρος                                Αρ. πρωτ. 11248/07-6-2018                        μόρια  60

24.Αθανασοπούλου Ελένη                              Αρ. πρωτ.10779/01-6-2018                          μόρια 55

 

                            

             Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

                                                           ΒΡΕΦΗ

                                    Εισάγονται από το Νο  1  έως    το Νο  12

           

1.Βλαχιώτη Αναστασία                                 Αρ. πρωτ. 10248/29-5-2018                        μόρια 110

2. Παναγιωτόπουλος Αρρεν                          Αρ.πρωτ.  11250/07-6-2018                        μόρια 100                                                            

3.Lilaj Emilio                                                Αρ. πρωτ. 9896/23-5-2018                           μόρια  85

4. Μίχου Μελίνα                                           Αρ.πρωτ. 9897/23-5-2018                            μόρια  85

5. Γκυζέλης Χρήστος                                     Αρ.πρωτ. 9898/23-5-2018                           μόρια  85

6.Γιάννη Νεφέλη                                            Αρ.πρωτ. 10012/24-5-2018                          μόρια  85

7.Μουράκης Ιωνας -Κων/νος                         Αρ. Πρωτ. 11251/07-6-2018                        μόρια  85                                                                                            

8. Matraku Ektora                                           Αρ.πρωτ. 11545/12-6-2018                          μόρια 85

9. Κοτρόζος Ραφαήλ                                    Αρ.πρωτ. 11546/12-6-2018                           μόρια 85

10. Παϊσοπούλου Ιφιγένεια                           Αρ.πρωτ. 11772/14-6-2018                           μόρια 85

11.Καρμπντίνη Χριστίνα-Ευαγγελία             Αρ.πρωτ. 11879/15-6-2018                           μόρια 85

12.Γιαλούρης Ιωάννης                                    Αρ. πρωτ.97633/21-5-2018                          μόρια  80

13.Τζαφέρη   Αγγελος                                     Αρ.πρωτ. 10925/04-6-2018                          μόρια  80

14.Πήλιου Μελίνα                                          Αρ.πρωτ. 11542/12-6-2018                           μόρια 80

 

                                                                                                                          Σελίδα  7

 

15. Λότση Σοφία                                            Αρ. πρωτ. 11543/12-6-2018                      μόρια 80                                                                                                                                  

16.Δημητρακόπουλος  Χρήστος                    Αρ. Πρωτ. 11880/15-6-2018                     μόρια 80

17. Κοντιζάς Δημήτριος                                 Αρ.πρωτ. 10013/24-5-2018                       μόρια 75

18. Λιόντη Αναστασία                                    Αρ. Πρωτ 10250/29-5-2018                      μόρια 75                     

19.. Κουντούρη Αικατερίνη                            Αρ.πρωτ. 10406/30-5-2018                       μόρια 75

20. Μπέης Νικόλαος                                      Αρ. πρωτ.11439/11-6-2018                        μόρια 75

21.Μήλιος Φίλιππος                                      Αρ.πρωτ. 11441/11-6-2018                        μόρια 75

22.Μπρά  Σταυρούλα                                    Αρ.πρωτ. 11671/13-6-2018                        μόρια 75

23.Καρκαλέτση Αικατερίνη                          Αρ.πρωτ. 11882/15-6-2018                        μόρια 75

24.Πέτρου Ευστάθιος                                    Αρ.πρωτ. 9940/23-5-2018                         μόρια 70

25. Τσιμικλή Αλκινόη -Μαρία                      Αρ.πρωτ. 10120/25-5-2018                        μόρια 70

26.Πολύμερος Βασίλειος                              Αρ.πρωτ. 10249/29-5-2018                        μόρια 70 

27.Κολλαράς Αλέξανδρος                             Αρ.πρωτ. 10407/30-5-2018                       μόρια  70

28.Στεφανής Αρρεν                                       Αρ.πρωτ. 11252/07-6-2018                       μόρια  70

29. Κωνσταντόπουλος  Νικόλαος                 Αρ.πρωτ. 11773/14-6-2018                       μόρια 70

30. Καλτσούνη Θήλυ                                    Αρ.πρωτ 11881/15-06-2018                      μόρια 70

31. Κουνδουράκη Δήμητρα                          Αρ. πρωτ.  10691/31-5-2018                      μόρια  65

32. Λάζαρος Κωνσταντίνος                           Αρ. πρωτ.  11743/14-6-2018                     μόρια  65

33. Συμιτλιώτης  Γεώργιος                           Αρ. πρωτ.  9856/22-5-2018                       μόρια  60

34. Στεφανόπουλος Αρρεν                            Αρ. πρωτ.  11249/07-6-2018                      μόρια  60

35. Δασκαλάκης Φοίβος                               Αρ. πρωτ. 11344/08-6-2018                       μόρια  60

36. Δασκαλάκη Δανάη                                  Αρ. πρωτ. 11345/08-6-2018                       μόρια  60

37. Τριανταφυλλίδης Αγγελος                      Αρ. πρωτ. 11672/13-6-2018                      μόρια  60

38,Κυρούλη Ελενα -Νικολέτα                      Αρ. πρωτ. 11674/13-6-2018                      μόρια  60

39. Δανελάτος Δημόκριτος                          Αρ. πρωτ. 9859/22-5-2018                        μόρια  50

40. Καραμέρου Βασιλική                             Αρ. πρωτ.  11544/12-6-2018                      μόρια  50

41. Κατσιώλης  Νικόλαος -Πανορμίτης      Αρ. πρωτ.  11771/14-6-2018                      μόρια  50

 

                          

                      Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

                                                             ΒΡΕΦΗ

                        Εισάγονται από το Νο   1 έως το Νο   11

                     

1. Νικολινάκου Ιωάννα                                Αρ.πρωτ. 9875/22-5-2018                          μόρια  90

2. Ταρούσα Μελίνα                                     Αρ.πρωτ. 10934/04-6-2018                         μόρια  90

3. Ταρούσα Αγγελος                                    Αρ.πρωτ. 10936/04-6-2018                         μόρια  90

4.Ντάση Αθηνά                                           Αρ.πρωτ. 11259/04-6-2018                          μόρια  90

5.Κούση Φαίδρα  Ευφρονία                        Αρ.πρωτ. 11263/13-6-2018                          μόρια  90

6.Κούση Αικατερίνη                                   Αρ.πρωτ.  11264/13-6-2018                         μόρια  90                                                                                                                     

7. Νικολαράκης Δημήτριος                         Αρ.πρωτ. 11732/13-6-2018                          μόρια  90

8. Νικολαράκης Κυριάκος                           Αρ.πρωτ. 11733/13-6-2018                         μόρια  90

9.Nacollari Selina                                         Αρ.πρωτ. 9873/15-5-2018                            μόρια 85                                             

10.Λυραντωνάκη Ευτυχία                            Αρ.πρωτ. 11409/11-6-2018                          μόρια 85

11.Κώστα Ζωή                                              Αρ.πρωτ. 11920/14-6-2018                          μόρια  85

12. Γκαβογιάννης Ιωάννης                           Αρ. Πρωτ. 9874/18-5-2018                           μόρια 80

13. Τριανταφύλλου Χαραλαμπία                 Αρ. πρωτ. 10421/29-5-2018                          μόρια  80

14. Τριανταφύλλου Ευανθία                        Αρ. πρωτ. 10422/29-5-2018                          μόρια  80

15. Γιαννακούλια Ροδάνθη                           Αρ. πρωτ. 10932/04-6-2018                          μόρια 80

16. Σκολάγκας Γεώργιος                              Αρ. πρωτ. 11916/15-6-2018                         μόρια  80

17. Πατρικίου Ηλιάννα                                 Αρ. πρωτ. 10107/25-5-2018                          μόρια  75

18. Γκότσης Αρρεν                                        Αρ. πρωτ. 10423/29-5-2018                           μόρια 75

                                                                                                                               Σελίδα   8

 

19. Χατζημπάτογλου Φωτεινή                   Αρ. πρωτ. 11729/08-6-2018                            μόρια   75

20. Σώζου Σοφία                                        Αρ. πρωτ. 11407/11-6-2018                             μόρια  75                                                                                                                               

21. Γκέλμπεσης Αρρεν                              Αρ. πρωτ. 11730/12-6-2018                             μόρια  75

22.Παππά Θήλυ                                          Αρ. πρωτ. 11905/15-6-2018                             μόρια  75

23. Παππά Θήλη                                         Αρ. πρωτ. 11906/15-6-2018                             μόρια  75

24. Πούλιου Θεοδώρα                                Αρ. πρωτ. 11907/15-6-2018                             μόρια  75

25. Γρίβα Ακο                                             Αρ. πρωτ. 11909/15-6-2018                             μόρια  75

26. Μωϋσιάδης   Αρρεν                              Αρ. πρωτ. 11910/15-6-2018                             μόρια  75

27.Μωϋσιάδη Θήλυ                                    Αρ. πρωτ. 11911/15-6-2018                             μόρια  75

28. Ντρέτσα Σταύρος                                  Αρ. πρωτ.   9876/22-5-2018                             μόρια 70

29. Μποτσώνης Ορέστης                            Αρ. πρωτ. 10930/04-6-2018                             μόρια 70

30. Βαβούλα  Ανδριάνα                               Αρ. πρωτ. 11260/11-6-2018                            μόρια  70

31. Αποστόλου Μελίνα                                Αρ. πρωτ. 11406/11-6-2018                            μόρια 70

32. Στούκη Αριάδνη                                     Αρ. πρωτ. 11904/15-6-2018                           μόρια  70

33. Λαϊνά Θήλυ                                            Αρ. πρωτ. 11913/15-6-2018                           μόρια  70

34 Κούτης Νικόλαος                                    Αρ. πρωτ. 11736/13-6-2018                           μόρια  50

                                                                                                                               

                       

              Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

                                                                                  

                                                       ΝΗΠΙΑ

                          Εισάγονται από το Νο  1  έως το Νο  16

 

 1. Βλάσση Ιωάννα                                        Αρ.πρωτ. 10109/25-5-2018                         μόρια  85

 2. Μπατσούρη Μελίνα                                 Αρ.πρωτ. 10110/25-5-2018                          μόρια  85

 3. Nora Ariadni                                            Αρ.πρωτ. 11734/13-6-2018                          μόρια  85

 4. N;ora Gavriela                                          Αρ.πρωτ. 11735/13-6-2018                          μόρια  85                                                                    

 5. Καμπόλη Μαργαρίτα                               Αρ.πρωτ. 10105/23-5-2018                          μόρια  80

 6. Μπαλαμπάν Μόρος Νικήτας                    Αρ.πρωτ. 11262/06-6-2018                         μόρια  80

 7. Καρβούνη Ολγα                                        Αρ.πρωτ. 11262/07-6-2018                         μόρια  80

 8. Παπαδοπούλου Λυδία -Θεοδώρα             Αρ.πρωτ. 11731/13-6-2018                         μόρια  80

 9. Ορφανός Μάριος                                      Αρ.πρωτ. 11912/15-6-2018                          μόρια 80

10. Καλογιάννης Χρήστος                             Αρ.πρωτ. 11918/15-6-2018                         μόρια  80

11.Πατρικίου Στυλιανή                                  Αρ. πρωτ. 10108/25-5-2018                        μόρια  75                                                                                                                                

12.Μπάρκας  Νικόλαος                                  Αρ. Πρωτ.10933/04-6-2018                       μόρια  75

13. Δημοπούλου Στυλιανή                             Αρ.πρωτ. 11405/11-6-2018                        μόρια  75

14. Σώζος Γεώργιος                                        Αρ.πρωτ. 11408/11-6-2018                         μόρια 75

15. Γρίβα Αικατερίνη                                     Αρ.πρωτ. 11909/15-6-2018                        μόρια  75

16.Αντωνίου Κωνσταντίνα                             Αρ.πρωτ. 11917/15-6-2018                        μόρια  75

17. Μανούκος Νικόλαος                                 Αρ.πρωτ. 10420/29-5-2018                        μόρια  70

18. Πάσχος Παύλος -Ραφαήλ                         Αρ.πρωτ. 10929/01-6-2018                         μόρια  70

19. Τζαφέρας Μιχαήλ                                    Αρ.πρωτ. 10106/25-5-2018                         μόρια  65

20. Δρακουλάκη Χριστίνα                             Αρ.πρωτ. 11903/14-6-2018                         μόρια  65

21. Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος                Αρ.πρωτ. 11737/14-6-2018                         μόρια  45

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Σελίδα     9

                  

               Ε' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ     

                                                   ΒΡΕΦΗ

                                    Εισάγονται από το Νο    1 έως  το Νο  7

          

1.Μουσαϊλίδης  Ηρακλής                    Αρ.πρωτ. 11836/15-6-2018                              μόρια 120                      2.Κότσαρη Θήλυ                                 Αρ.πρωτ. 11158/06-6-2018                              μόρια  110.               3. Χαλιλόπουλος Ιωάννης                   Αρ. Πρωτ.11447/11-6-2018                             μόρια  110

4. Ασπιώτη Μαρία                               Αρ.πρωτ. 9839/22-5-2018                                μόρια   85

5. Σμυρνής Θεόδωρος                         Αρ.πρωτ. 10893/04-6-2018                              μόρια   85

6. Παππούς Αρρεν                                Αρ.πρωτ. 11224/07-6-2018                              μόρια  85

7.Νασιοπούλου Ηλιάνα                        Αρ.πρωτ. 11838/15-6-2018                              μόρια  85                    

8. Δήμα Λουκάς                                    Αρ.πρωτ. 10243/29-5-2018                              μόρια  80

 9.Γιαννακοπούλου Θήλυ                     Αρ.πρωτ. 11225/07-5-2018                               μόρια  80

10.Μπεκιάρης Φώτιος                         Αρ. πρωτ. 11342/08-6-2018                               μόρια  80

11.Κοντέλια Μαρία                              Αρ.πρωτ. 11549/12-6-2018                               μόρια  80

12. Λαλογιάννη Αγγελική                     Αρ.πρωτ. 10071/25-5-2018                               μόρια  75

13.Πανούτσος Κωνσαταντίνος            Αρ.πρωτ. 10679/31-5-2018                                μόρια  75

14.Θεοχάρη Θήλυ                                 Αρ. Πρωτ 11835/15-6-2018                              μόρια  75

15.Δούριδα Ζωή                                    Αρ.πρωτ. 10072/25-5-2018                              μόρια  70

16. Μητσόπουλος -Παπαματθαίου Φίλιππος    Αρ. Πρωτ. 11044/05-6-2018                 μόρια 70

17.Αργένα Στυλιανή                              Αρ. Πρωτ. 11156 /06-6-2018                             μόρια  70

18. Πολύμος Θεόδωρος                         Αρ. Πρωτ. 11157/06-6-2018                               μόρια  70

19. Αντωνοπούλου   Λήδα                      Αρ. Πρωτ. 11246/07-6-2018                               μόρια 50

 

                                                              

             Ε' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ     

                                                        ΝΗΠΙΑ

 

                      Εισάγονται από το Νο  1  έως το Νο    20

     

  1. Μούτσου Παυλίνα                                    Αρ.πρωτ. 10095/21-5-2018                   μόρια 110

  2.Μότσκας  Σταύρος                                    Αρ.πρωτ. 10218/29-5-2018                    μόρια 105

  3.Μπεκιάρη Μαρία                                       Αρ.πρωτ 10096/21-5-2018                    μόρια  85

  4.Σταύρε Σεμπάστιαν                                    Αρ.πρωτ. 11043/05-6-2018                    μόρια  85

  5.Αντωνίου -Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος        Αρ. πρωτ.11446/11-6-2018            μόρια 85

  6.Κράμες Εμμανουήλ -Φίλιππος                   Αρ. πρωτ. 11152/06-6-2018                    μόρια 80                                                                                                                          

  7.Μανιάτη Χριστίνα                                     Αρ. Πρωτ. 11445/11-6-2018                   μόρια  80

  8.Μπασιούκας Νικόλαος-Ραφαήλ                Αρ.πρωτ. 11839/15-6-2018                      μόρια  80

  9.Περουλιδάκης Νικόλαος                            Αρ.πρωτ. 10756/01-6-2018                      μόρια  75

  10.Μάρκου  Στυλιανή                                   Αρ. πρωτ.10894/04-6-2018                       μόρια 75                    11.Λουκάκης Παύλος                                    Αρ. Πρωτ. 11154/06-6-2018                     μόρια 75

12.Μήτσης Ορέστης                                      Αρ.πρωτ.  11675/13-6-2018                      μόρια  75

13.Αντωνίου Αικατερίνη                                 Αρ.πρωτ.  9762/21-5-2018                       μόρια 70

14. Γιαννακας Κωνσταντίνος                          Αρ.πρωτ. 10340/30-5-2018                       μόρια 70

15. Τσιπλάκης Θωμάς                                      Αρ.πρωτ. 10413/30-5-2018                      μόρια 70

16. Ιωάννου Σπυρίδων                                    Αρ.πρωτ. 11155/06-6-2018                       μόρια  70

17.Λύκου Μάρθα                                             Αρ.πρωτ. 11247/07-6-2018                     μόρια  70                                                           

18.Πετροπούλου Γεωργία                               Αρ.πρωτ. 9761/21-5-2018                        μόρια   60                                                              

19.Σταυροπούλου Βασιλική                            Αρ.πρωτ. 10892/04-6-2018                       μόρια 60

20. Μούργκα Ευδοξία                                     Αρ. πρωτ. 11548/12-6-2018                      μόρια  60

                                                                                                                             Σελίδα    10                                                  

      

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                

*1. Τα παραπάνω νήπια και βρέφη που εγκρίθηκε η αίτηση τους θα εισαχθούν  με την προϋπόθεση ότι θα  υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό. Σε περίπτωση  που κάποια από τα εγκριθέντα δεν παρουσιαστούν θα εισαχθούν τα επόμενα με σειρά προτεραιότητας.

 

*2. Ενστάσεις  δεκτές με έγγραφη αίτηση στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου  Λ. Δημοκρατίας 61                                                από 3 έως 7  Σεπτεμβρίου 2018

 

                                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Share this post