ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγ. Ανάργυροι 03-02-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ. Δημοκρατίας 61
Τηλ. 213-2039915
(Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου)
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, ομάδες πολιτών και κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό Αγίου Τρύφωνος στην οδό Πίνδου (από Αριστείδου έως Μαβίλη) στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού, κάθε Δευτέρα από τις 06.00 π.μ έως τις 16.00

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το ανωτέρω θέμα, στο πρωτόκολλο του Δήμου (Λ. Δημοκρατίας 61), μέχρι και την Παρασκευή 07/02/2014, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν, θα διαμορφώσει την εισήγηση της , την οποία θα υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.  

 
                                                               

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

                                                                          ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Κοινοποίηση:

-Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου

-Γραφεία δημοτικών κοινοτήτων

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

Share this post