ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   06-07-2012
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               Αρ. Πρωτ. 28547
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915
Πληροφορίες : Ε. Καλτσά – Π. Ζάρας
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr               
                                                                                                                                                           
                                                             ΠΡΟΣ:
                                                         κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    
                                                                1. κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη
     2. κ. Παντελιά Νικόλαο  
     3. κ. Πότση Ζήση
     4. κ. Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία
                                                                         5. κ. Ρέππα Ιωάννη
     6. κ. Κατσαντώνη Δημήτριο 
     7. κ. Νταηλάκη Νικόλαο 
     8. κ. Τερζόγλου Παναγιώτη
 
         Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  10 Ιουλίου   2012 ημέρα Τρίτη   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση των   παρακάτω θεμάτων    της ημερησίας διάταξης:
 
1.      Σύνταξη κατάστασης δικαιούχων (άπορων δημοτών) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
  
2.      Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση λαχανόκηπων σε χώρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού»(Α.Μ.16/2012 ΑΣΔΑ).
 
3.      Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»(Α.Μ.30/2011).
 
4.      Έγκριση του πρακτικού για ορισμό νέας ημερομηνίας διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών για την εγκατάσταση του 12ου Νηπιαγωγείου της Δ.Κ. Καματερού» (A.M.75/12).
 
5.      Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 
6.      Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για καταβολή 25ης δόσης ΔΟΥ Τεχνικής Αναπτυξιακής Α-Α.
 
7.      Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για καταβολή 24ης δόσης ΙΚΑ Τεχνικής Αναπτυξιακής Α-Α.
 
8.      Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για πληρωμή ΙΕ΄ δόσης του ΙΚΑ Δήμου.
 
9.      Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για προμήθεια φακέλων & γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ.
10.Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 24ης δόσης Δ.Ο.Υ. Τεχν.Αναπτυξιακής Α-Α.
 
11.Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή 23ης δόσης Ι.Κ.Α. Τεχν.Αναπτυξιακής Α-Α.
 
12.Απαλλαγή οικονομικού υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠΠ για καταβολή ΙΔ’ δόσης Ι.Κ.Α. Δήμου.
 
13.Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού (Α.Δ.Σ 231/2012).
 
 
 
                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
 
 
                                                                                    ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Share this post