ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

«Δημοσίευση ειδοποίησης για την προσκόμιση δικαιολογητικών σχετικά με την αποζημίωση  πληγεισών επιχειρήσεων από θεομηνίες άρθρου 36 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1977), από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές  της Περιφέρειας Αττικής»

δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής

Μοιράσου την σελίδα