ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22ης & 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

«Ειδοποίηση για την προσκόμιση δικαιολογητικών σχετικά με την αποζημίωση  πληγεισών επιχειρήσεων από θεομηνίες άρθρου 36 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1977), από την πλημμύρα της 22ης  και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»

 

δείτε το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής

Μοιράσου την σελίδα