ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Πληροφορίες: Χριστίνα Ζατέ
Τηλ.:213-2023668

                                                                                                 Αγ. Ανάργυροι 22-9-2014

 
 

                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΣΩΝ

                      ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ

                        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

                                          ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 

Στους Αγ. Αναργύρους στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 ,την            15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς η οποία ορίστηκε σύμφωνα με τις υπ΄αρ. 190/2011 -228/2012 και 171/2013 Αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου για να εξετάσει τις αιτήσεις ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων εγγραφής νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

Από τα πέντε μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν άπαντες παρευρέθησαν οι εξής:

 

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία Αντιδήμαρχος Οικονομικών και επόπτρια των βρεφονηπιακών σταθμών – Πρόεδρος

2. Παντελιάς Νικόλαος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – Μέλος

3. Γκολφινόπουλος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
 

Εισηγήτρια : Ζατέ Χριστίνα Διευθύντρια των βρεφονηπιακών σταθμών.

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

1. Σπύρο Βασίλω αρ. πρωτ. 31232/ 2-9-2014 νήπιο Γιαννή Δανάη μόρια 60 Νο 20

2. Μπάστα Ελισάβετ αρ. πρωτ. 31235/2-9-2014 νήπιο Μπάστα Ελισάβετ μόρια 60 Νο 22

3. Χατζή Κωνσταντίνα αρ. πρωτ. 31257/2-9-2014 νήπιο Γιαννακοπούλου Νικολέτα μόρια 55 Νο 30

4. Ξερουδάκης Μιχαήλ αρ. Πρωτ. 31825/5-9-2014 νήπια Ξερουδάκη Παναγιώτα μόρια 45 Νο 34 και Ξερουδάκης Εμμανουήλ μόρια 45 Νο 35

 
Η Επιτροπή έκρινε οτι ορθώς έγινε η μοριοδότηση των παραπάνω .
 
Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Γρίβα Κωνσταντίνα αρ. πρωτ. 31452/3-9-2014 βρέφος Δρακουλάκης Μενέλαος μόρια 40 Νο 27

2. Δημητροπούλου Νεκταρία αρ. πρωτ. 31532/4-9-2014 βρέφοι Δημητρόπουλος Γεώργιος και Αργύρης μόρια 45 Νο 24-25

3. Φίλης Σωτήριος αρ. πρωτ. 31681/5-9-2014 νήπιο Φίλη Ελπίδα μόρια 60 Νο 35

4. Τσατσαρώνη Βασιλική αρ. πρωτ. 31712/5-9-2014 νήπιο Αϊβαζίδης Θεόδωρος μόρια 60     Νο 37 και βρέφος Αϊβαζίδη Ευγενία μόρια 60 Νο 17

5. Δήμας Σπύρος αρ. πρωτ. 31744/5-9-2014 νήπιο Δήμας Φώτης μόρια 20 Νο 52

6. Παπαϊωάννου Παρασκευή αρ. πρωτ. 31760/ 5-9-2014 βρέφος Πλουμαρτοπούλου Γεωργία – Λυδία μόρια 75 Νο 8

7. Φούρτζιου Στέλλα αρ. πρωτ. 31821/5-9-2014 νήπιο Σαρόφη Ελισάβετ μόρια 65 Νο 29

8. Φερφελή Αλεξάνδρα αρ. Πρωτ. 31965/8-9-2014 νήπιο Σαλαπασίδου Φανή μόρια 60 Νο 34

 

      Η Επιτροπή έκρινε οτι ορθώς έγινε η μοριοδότηση των παραπάνω.

                                                                                

 
Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Τσάκαλου Ζωή αρ. πρωτ. 31221/2-9-2014 νήπιο Σμυρλής Κων/νος μόρια 55 Νο 22

2. Τάσιο Μαρινέλλα αρ. πρωτ. 31255/2-9-2014 νήπιο Γκότσης Γεώργιος μόρια 65 Νο 9

3. Μαμαρέλη Δήμητρα αρ. πρωτ. 31313/3-9-2014 νήπιο Κέντρος Γεώργιος μόρια 55 Νο 20

4. Παούρης Ιωάννης αρ. πρωτ. 31490/4-9-2014 νήπιο Παούρη Μαρία μόρια 60 Νο 17

5. Μαξούτη Αλεξία αρ. πρωτ. 31664/4-9-2014 νήπιο Μαράβας Ιωάννης μόρια 40 Νο 26 και από 18-9-2014 Νο 22 με επιπλέον 15 μόρια και σύνολο 55

 

     Η Επιτροπή έκρινε ότι ορθώς έγινε η αξιολόγηση των παραπάνω

 
Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 

1. Κουρή Μαριάννα αρ. Πρωτ. 31225/2-9-2014 βρέφος Πάντου Ελένη μόρια 75 Νο 9

2. Αλιαπούλιου Μαρία αρ. Πρωτ. 31289/3-9-2014 νήπιο Γιαννέλος Νικόλαος μόρια 80 Νο 6

3. Λιακοπούλου Ευγενία αρ. Πρωτ. 31362/3-9-2014 νήπιο Μαστρογιάννης Ιωάννης μόρια 55 Νο 31

4. Πετράκη Αθηνά αρ. Πρωτ. 31420/3-9-2014 νήπιο Κουλούρη Σωτηρία- Αντωνία μόρια 80 Νο 7

5. Τσίλκα Ελευθερία αρ. Πρωτ. 31459/4-9-2014 νήπιο Λίνδος Δημοσθένης μόρια 60 Νο 29

6. Λιάπης Παναγιώτης αρ. Πρωτ. 31495/4-9-2014 βρέφος Λιάπης άρρεν μόρια 60 Νο 28 και Λιάπη Ζωή νήπιο μόρια 60 Νο 26

7. Δράκος Ελευθέριος αρ. Πρωτ. 31572/4-9-2014 βρέφος Δράκος άρρεν μόρια 70 Νο 15

8. Διόλη Νικολέττα αρ. Πρωτ. 31604/4-9-2014 νήπιο Βασάλου – Διόλη Νεφέλη μόρια 65 Νο 25

9. Τσιγαρίδα Χριστίνα αρ. Πρωτ. 31634/4-9-2014 νήπιο Παπαδοπούλου Νεφέλη μόρια 50      Νο 38

 10. Ντουφεκούλα Ιφιγένεια αρ. Πρωτ. 31754/3-9-2014 βρέφος Ρουσιώτη Θήλυ μόρια 70      Νο 16        

11. Κελλάρης Παναγιώτης αρ. Πρωτ. 31762/5-9-2014 νήπιο Κελλάρη Λεωνιδία μόρια 70             Νο 13

12. Διονυσόπουλος Γεώργιος αρ. Πρωτ. 31779/5-9-2014 βρέφος Διονυσόπουλος άρρεν μόρια 75    Νο 7

13. Κούτσικου Φωτεινή αρ. Πρωτ. 31812/5-9-2014 μη αποδεκτή αίτηση δεν έγινε από κηδεμόνα.

 

       Η Επιτροπή έκρινε ότι ορθώς έγινε η μοριοδότηση των παραπάνω.

 

Η   Επιτροπή ενημερώνει   όλους , ότι στην περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις και το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών είναι επαρκές θα εγγραφούν και νέα παιδιά σύμφωνα με την μοριοδότηση   και κοινωνικά κριτήρια.

 
 

                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                          

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Πληροφορίες: Χριστίνα Ζατέ
Τηλ.:213-2023668
 

                                                                     

                                                                                                Αγ. Ανάργυροι 22-9-2014

 
 

                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

                             ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ

                               ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

                                           ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 
 

            Στους Αγ. Αναργύρους στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 , την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ , συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς , η οποία ορίστηκε με τις υπ΄αρ. 190/2011 , 228/2012 και 171/2013 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να εξετάσει τις αιτήσεις ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων εγγραφής νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

           Από τα πέντε μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν άπαντες παρευρέθηκαν οι εξής:

 

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία Αντιδήμαρχος Οικονομικών και επόπτρια των βρεφονηπιακών σταθμών – Πρόεδρος.

2. Παντελιάς Νικόλαος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – Μέλος

3. Γκολφινόπουλος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος

 

Εισηγήτρια : Ζατέ Χριστίνα Διευθύντρια των βρεφονηπιακών σταθμών

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ

1. Κεφαλλωνίτου Χριστίνα αρ. Πρωτ. 31392/3-9-2014 βρέφος Μαρκάκης άρρεν μόρια 65     Νο 16

2.Παππά Ελένη αρ. Πρωτ. 31482/4-9-2014 βρέφος Σταύρου Δημήτρης μόρια 55 Νο 26

 

      Η Επιτροπή έκρινε οτι ορθώς έγινε η μοριοδότηση των παραπάνω.

 
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

1. Κολοκυθά Δήμητρα αρ. Πρωτ. 31287/3-9-2014 νήπιο Μεγαλακάκης Εκτορας μόρια 55       Νο 42.

2. Φούντα Μαρία -Ελένη αρ. Πρωτ. 31786/5-9-2014 νήπιο Πανταζής Σταύρος -Αγγελος μόρια 60 Νο 40 .

3.Ντάγκα Θεανώ αρ. Πρωτ. 31809/5-9-2014 νήπιο Κουμπούρη Χρυσούλα μόρια 45 Νο 44

4. Δράκου Μαρία -Βασιλική αρ. Πρωτ. 31835/5-9-2014 νήπιο Δημάκου Αναστασία μόρια 65 Νο 33.

 
 
 
ΝΗΠΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΔΠΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 

1. Μπαρτζιώκα Αναστασία αρ. Πρωτ. 31534/5-9-2014 νήπιο Παπαδάκος Ανδρέας μόρια 60    Νο 32 επιπλέον 15 μόρια λόγω εντοπιότητας σύνολο 75 μόρια , καταλαμβάνει την 10η θέση και εισάγεται χωρίς να αλλοιώνονται τα προηγούμενα αποτελέσματα.

2. Ακτενιζόγλου Γεώργιος αρ. Πρωτ. 31295/3-9-2014 νήπιο Ακτενιζόγλου Ιουλία μόρια 65     Νο 20

     Η Επιτροπή έκρινε οτι ορθώς έγινε η μοριοδότηση τών παραπάνω.

 

3. Επανεξέταση της αίτησης του νηπίου Καφετζόγλου Αθηνάς αρ. Πρωτ. 18742/22-5-2014 σύμφωνα με την πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων της οποίας τα μόρια ανέρχονται στα 85 και καταλαμβάνει την 3η θέση , συνεπώς εισάγεται , χωρίς να αλλοιώνονται τα προηγούμενα αποτελέσματα .

 

         Η Επιτροπή ενημερώνει οτι στην περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις και υπάρχει επάρκεια προσωπικού θα προβεί και νέες εγγραφές σύμφωνα με την μοριοδότηση και κοινωνικά κριτήρια.

 
 

                                                 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Share this post