ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2018 (1/10/2018)

Για να δείτε την ορθή επανάληψη του πίνακα ΥΕ Βοηθών Μαγείρων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2018, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3012/BOHMAGORTHSITE.pdf

Στον πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε υποψήφιου με τα στοιχεία μοριοδότησης.  Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Τον πίνακα με τα πλήρη στοιχεία, μπορείτε να τον αναζητήσετε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Share this post